Vatican News
2019.02.25 Apostoliki Diaconia della Chiesa di Grecia 2019.02.25 Apostoliki Diaconia della Chiesa di Grecia  (Vatican Media)

Pápež prijal delegáciu Gréckej pravoslávnej cirkvi Apostolikì Diakonia

Nezostať väzňami rozdielov, ale znovuobjaviť, že sme bratmi a byť nablízku rodinám – na túto tému v súvislosti s ekumenizmom hovoril pápež František pri včerajšom stretnutí s 20-člennou delegáciou „Apostolikì Diakonia, zložkou Gréckej pravoslávnej cirkvi.

Svätý Otec František vyzdvihol vyše 15-ročnú spoluprácu Apostolikì Diakonia s Pápežskou radou na podporu jednoty kresťanov, a to osobitne v oblasti kultúry a formácie študentov oboch cirkví. Práve mladí sú príkladom toho, ako prekonať rozdiely a zamerať sa na to, čo máme spoločné, uviedol Svätý Otec:

„Spoločná činnosť nám pomáha, aby sme v sebe znovuobjavili bratov. Mladí nás učia nezostať väzňami rozdielov, ale zapáliť túžbu po spoločnom kráčaní, snívajúc o prekonávaní ťažkostí, ktoré nám zabraňujú byť v plnom spoločenstve. Je na nás, aby sme pokračovali v spoločnom kráčaní, v spoločnom konaní, aby sme znovuobjavili, že sme bratmi. V tom, čo robíme, môžeme s Božou pomocou krok za krokom vytušiť jeho prítomnosť lásky, ktorá nás zjednocuje do čoraz silnejšieho spoločenstva. Chcel by som teda spolu s vami vyprosovať milosť takéhoto kráčania: nie každý po svojej ceste, nasledujúc vlastné ciele, akoby ten druhý bol len niekým, ktorého dejiny umiestnili vedľa mňa, ale ako bratia, ktorí sa stretli vďaka Prozreteľnosti a ktorí spoločne napredujú smerom k jedinému Pánovi, nesúc si vzájomne ťažoby, radujúc sa vzájomne kvôli urobeným krokom.“

Jednou z urgentných oblastí vzájomnej spolupráce je podľa Svätého Otca pastorácia rodín a podporovanie rodinných hodnôt v národnom i medzinárodnom kontexte:

„Sme povolaní byť rodinám nablízku, pomáhať im znovuobjaviť dar manželstva a krásu starostlivosti o lásku, ktorá sa každý deň obnovuje v trpezlivom a úprimnom zdieľaní sa a v tichej sile modlitby. Sme povolaní byť nablízku aj tam, kde sa rodinný život neuskutočňuje podľa plnosti evanjeliového ideálu a neodohráva sa v pokoji a radosti (porov. Amoris laetitia, 5).“

Svätý Otec delegáciu Gréckej pravoslávnej cirkvi požiadal, aby tlmočili jeho blahoželanie aténskemu patriarchovi Hieronymovi II., ktorý nedávno slávil 11. výročie svojej intronizácie.

-zk-

26 februára 2019, 19:28