Hľadaj

Vatican News
Pápež maže krizmou nový oltár Panamskej katedrály. Ceremoniárom pri liturgii bol Mons. Ján Dubina Pápež maže krizmou nový oltár Panamskej katedrály. Ceremoniárom pri liturgii bol Mons. Ján Dubina 

Pápež posvätil oltár katedrály najstaršej diecézy v Amerike

Vo štvrtý deň apoštolskej cesty v Paname v sobotu 26. januára venoval Svätý Otec dopoludnie sláveniu Eucharistie s posviackou oltára v zrenovovanej Katedrálnej bazilike Santa María La Antigua vo štvrti hlavného mesta Casco Viejo. Omšu slávil za účasti biskupského zboru, kňazov, zasvätených osôb mužských i ženských komunít a členov laických hnutí.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Panamská diecéza je najstaršou na americkej pevnine a oltár jej katedrály je vôbec prvým oltárom posväteným osobne pápežom na tomto kontinente. Titul chrámu „Santa María La Antigua“ sa viaže na sochu Madony prinesenej z katedrály v Seville španielskymi konkvistadormi v roku 1510. Zobrazuje Pannu Máriu vo vzpriamenom postoji, na ľavom ramene s Ježiškom a v pravej ruke s kvetom ruže. Stavba Panamskej katedrály sa datuje do roku 1608 a jej úplné dokončenie o storočie neskôr. Po zemetrasení v roku 1882 budova prešla kompletnou obnovou. Od roku 2014 je chrám bazilikou minor.

Po zvítaní sa s prítomnými si pápež František najprv uctil Matku Božiu a jej podobizeň ozdobil striebornou ružou. Pri omši Svätý Otec vykonal obrad posvätenia oltára, ktorého súčasťou je aj pomazanie krizmou.

V homílii Svätý Otec vychádzajúc z biblického textu o stretnutí Ježiša so Samaritánkou pri studni zo 4. kapitoly Jánovho evanjelia. Rozjímajúc nad Ježišovými slovami „Daj sa mi napiť!“ pápež František hovoril o únave a o zdroji sily, pričom zvlášť poukázal na nebezpečenstvo  paralyzujúcej únavy, ktorú nazval pokušením „únavy nádeje“. Okrem iného povedal:

„Je relatívne ľahké pre našu predstavivosť posadnutú podávaním výkonov

kontemplovať a zjednotiť sa s Pánom v jeho aktivite; nie vždy ale vieme alebo dokážeme kontemplovať a sprevádzať Pána v jeho vyčerpanosti, akoby by to bolo niečo, čo nenáleží Bohu. Pán Ježiš sa ale unavil a v jeho vyčerpanosti nachádza svoje miesto únava našich národov a našich ľudí, našich spoločenstiev a všetkých tých, ktorí sa namáhajú a sú preťažení (porov. Mt 11,28).

„«Daj sa mi napiť» je to, čo žiada Pán, a to, čo žiada od nás, aby sme to vyslovili my. Tým, že to povieme, otvoríme mu dvere k našej unavenej nádeji, aby sme sa bez strachu vrátili k studni, k miestu kde sa položili základy prvej lásky, keď Ježiš išiel našou cestou, milosrdne sa na nás pozrel, vyvolil si nás a požiadal nás ísť za ním; keď to povieme, obnovíme si v pamäti ten moment, keď sa jeho pohľad stretol s tým naším, moment, keď nám dal pocítiť, že nás miluje, že ma miluje. A nielen ako jednotlivcov, aj ako spoločenstvo.“

Oltár panamskej katedrály je vytesaný z talianskeho bieleho carrarského mramoru s kamenným zdobením z materiálov z rôznych častí sveta. Z čelnej strany je na ňom zobrazený pelikán, ktorý živí svoje mláďatá vlastnou krvou, čo je symbol Krista.  Do oltára boli pri posviacke vsadené relikvie štyroch svätých: troch z Latinskej Ameriky – sv. Ruženy Limskej, sv. Oscara Arnulfa Romera a sv. Martina de Porres – a štvrtým je svätý pápež Ján Pavol II., zakladateľ Svetových dní mládeže.

Ceremoniárom pri liturgii bol slovenský kňaz Mons. Ján Dubina, pôvodom z Banskobystrickej diecézy, ktorý už viac rokov pôsobí vo Vatikáne ako pápežský ceremoniár a sprevádza Svätého Otca aj na apoštolských cestách.

Pápež v obnovenej Panamskej katedrále (1 min.)
26 januára 2019, 20:20