Hľadaj

Vatican News
Pápež František obedoval s ľuďmi v núdzi v Aule Pavla VI. Pápež František obedoval s ľuďmi v núdzi v Aule Pavla VI.  (Vatican Media)

Pápež František slávil Deň chudobných: Nie je to móda, ale teologická požiadavka

V nedeľu 18. novembra Cirkev slávila Svetový deň chudobných. Pápež František celebroval vo Vatikánskej bazilike a obedoval s ľuďmi v núdzi. Pri modlitbe Anjel Pána vyzval k modlitbe za obete masakru v Stredoafrickej republike a za mier v tejto krajine.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Svetový deň chudobných, ktorý zriadil pápež František na záver jubilejného Roka milosrdenstva, prežívala Cirkev na celom svete už po druhýkrát. Svätý Otec dopoludnia Bazilike sv. Petra slávil svätú omšu za šesťtisícovej účasti chudobných a dobrovoľníkov, ktorí sa im venujú, spolu s predstaviteľmi širokého spektra charitatívnych organizácií.

Prežívať vieru v kontakte s núdznymi

homílii na text evanjelia o Ježišovom znamení podanej ruky topiacemu sa Petrovi pápež František okrem iného povedal:

„Zachytáva Petra, ktorý vystrašený zapochyboval a topiac sa zvolal: «Pane, zachráň ma!» Môžeme sa stotožniť s Petrom: sme ľudia malej viery a sme tu, aby sme úpenlivo prosili o spásu. Sme chudobní na opravdivý život a potrebujeme vystretú ruku Pána, ktorý nás vytiahne zo zla. Toto je začiatok viery: zbaviť sa pyšného presvedčenia v domnení, že sme v poriadku, schopní a sebestační, a uznať, že potrebujeme záchranu. Viera vyrastá v tejto klíme, do ktorej sa adaptujeme tým, že sme po boku tých, ktorí sa nestavajú na piedestál, ale majú núdzu a prosia o pomoc.

Z tohto dôvodu je prežívanie viery v kontakte s núdznymi dôležité pre nás všetkých. Nie je to sociologická voľba, ani móda pontifikátu, je to teologická požiadavka. Znamená to uznať, že sme žobrákmi po spáse, bratmi a sestrami všetkých, ale zvlášť chudobných, osobitne milovaných Pánom. Takto naberáme ducha Evanjelia: «Veď duch chudoby a lásky je slávou a svedectvom Kristovej Cirkvi», hovorí Koncil (Gaudium et spes, 88).”

Svätá omša v Bazilike (záznam)

So sebou si vezmeme len to, čo sme darovali

Na poludnie sa pápež František pomodlil z okna Apoštolského paláca spolu s veriacimi Anjel Pána. Na Námestí sv. Petra boli aj slovenskí pútnici z farnosti Senec. Príhovor pred modlitbou Svätý Otec venoval reflexii nad evanjeliovým textom 33. nedele v cezročnom období (Mk 13,24-32), ktorom Ježiš hovorí o posledných dňoch a jeho druhom príchode.

Ako vysvetlil Svätý Otec, pri definitívnom stretnutí s Ježišom „uvidíme jeho tvár v plnom svetle Najsvätejšej Trojice; tvár vyžarujúcu lásku, pred ktorou sa v plnej pravde ukáže aj každé ľudské bytie. (...) Nebudeme mať so sebou nič iné, len to, čo sme urobili v tomto živote vo viere v jeho Slovo. (...) So sebou si vezmeme len to, čo sme darovali.“

Anjel Pána (záznam)

Modlitba za Stredoafrickú republiku

Po udelení apoštolského požehnania Svätý Otec vyjadril bolesť nad správou o surovom útoku spred dvoch dní v Stredoafrickej republike, kde príslušníci islamskej militantnej skupiny zmasakrovali utečencov prichýlených v blízkosti biskupstva a medzi desiatkami obetí sú aj dvaja kňazi. Pápež vyzval k modlitbe za obete a zranených a za vyprosenie mieru pre krajinu, ktorá je mu ako povedal osobitne drahá, keďže ju navštívil pri otvorení prvej svätej brány v Roku milosrdenstva 29. novembra 2015 v stredoafrickom hlavnom meste Bangui. Na tento úmysel sa s prítomnými na námestí pomodlil „Zdravas´ Mária“.

Pápež pripomenul v modlitbe aj trpiacich v oblastiach USA zasiahnutých živelnými pohromami: lesnými požiarmi v Kalifornii a mrazmi na východnom pobreží.

Obed s chudobnými (zostrih 1 min.)

Obedové menu v Aule Pavla VI.

Po modlitbovom stretnutí pri Anjel Pána Svätý Otec obedoval v Aule Pavla VI. premenenej na jedáleň spolu s 1500 ľuďmi v núdzi. Obsluhovalo 70 dobrovoľníkov z rímskych farností a o hudbu sa postarala kapela z mariánskej svätyne v Pompejach. Menu sa skladalo z lasagne, kúskov kuraciny so zemiakovým pyré a tiramisu. Ako pozornosť domov si každý odniesol balíček cestovín. Obed pre chudobných paralelne zorganizovali v rímskych farnostiach a zariadeniach cirkevných inštitúcií.

Podujatia Svetového dňa chudobných v Ríme organizovala Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie pod vedením arcibiskupa Rina Fisichellu za pomoci sponzorov a charitatívnych dobrovoľníckych organizácií počnúc Charitou, cez Komunitu sv. Egídia až po vincentínske združenia a farské skupiny.

Solidárna zdravotnícka bunka

Bezplatné ošetrenie na Námestí sv. Petra

Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie pripravila pre chudobných vo Večnom meste aj ďalšie príležitosti. Počas celého týždňa mali možnosť využiť bezplatnú zdravotnú službu v takzvanej Solidárnej zdravotníckej bunke, ktorú tentokrát postavili priamo na Námestí sv. Petra. Diagnostiku a ošetrenie poskytované vďaka dobrovoľníctvu špecialistov v rozličných oblastiach medicíny z Univerzitnej nemocnice Gemelli a ďalších zariadení v minulom roku využilo vyše 600 osôb, niektorí aj vo vážnom stave. Do bunky so prišiel v piatok popoludní osobne poďakovať dobrovoľníkom Svätý Otec František. V sobotu večer mali dobrovoľníci Svetového dňa chudobných spoločnú modlitbovú vigíliu  v Bazilike sv. Vavrinca.

Posolstvo pápeža Františka: Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal

Svätý Otec pri príležitosti Svetového dňa chudobných vydal aj osobitné posolstvo s biblickým mottom: „Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal“. Ako v ňom napísal, „Kristovým učeníkom majú byť cudzie postoje ako pohŕdanie chudobnými či sentimentalizmus; majú im skôr prejavovať úctu a uprednostňovať ich, vychádzajúc z presvedčenia, že predstavujú reálnu prítomnosť Ježiša medzi nami“. Celú Cirkev v posolstve pozval, aby Svetový deň chudobných prežívala „ako privilegovaný okamih novej evanjelizácie“, pretože „chudobní nás evanjelizujú, pomáhajú nám každý deň objavovať krásu evanjelia.“

18 novembra 2018, 19:42