Hľadaj

Vatican News
Na audiencii boli aj veriaci z Islandu, pápežovi ich predstavil reykjavícky biskup Mons. Dávid Tencer OFM cap. Na audiencii boli aj veriaci z Islandu, pápežovi ich predstavil reykjavícky biskup Mons. Dávid Tencer OFM cap.  (Vatican Media)

Generálna audiencia: Zabiť človeka možno aj ľahostajnosťou

Pri generálnej audiencii v stredu 17. októbra sa pápež František opäť venoval piatemu prikázaniu Desatora. „Nezabiješ“ je podľa jeho slov v skutočnosti vý-zvou k láske a k milosrdenstvu podľa Ježišovho príkladu.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Svätý Otec nadviazal na myšlienky z predchádzajúceho týždňa, pričom tentoraz dal dôraz na plnší význam, ktorý dal tomuto prikázaniu Ježiš, keď ho vysvetlil nie iba ako zákaz, ale v aktívnom zmysle ako výzvu a povolanie k láske.

„Pomyslime na závažnosť urážky, na závažnosť pohŕdania, na závažnosť nenávisti. Ježiš ich dáva do jedného radu so zabitím,“ pripomenul pápež s poukázaním na 5. kapitolu Matúšovho evanjelia, kde sa okrem iného hovorí: „Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá“.

Nemilovať je prvý krok k zabitiu

„Čo chce povedať Ježiš rozšírením oblasti piateho prikázania

až do tohto bodu? Človek má život, ktorý je ušľachtilý, veľmi citlivý, a vlastní isté skryté „ja“, ktoré nie je menej dôležité než jeho fyzické bytie. Vskutku, na ranenie nevinnosti dieťaťa stačí jedna nemiestna veta. Na zranenie ženy môže stačiť jedno chladné gesto. Na zlomenie srdca mladého človeka stačí odoprieť mu dôveru. Na zničenie človeka ho stačí ignorovať. Ľahostajnosť zabíja. Je to ako povedať druhému: „Ty si pre mňa mŕtvy“, lebo si ho zabil vo svojom srdci. Nemilovať je prvý krok k zabitiu, a „nezabiť“ je prvý krok k láske.“

Po pripomenutí dosahu nenávisti z príbehu o Kainovej bratovražde, pápež František vysvetlil, kam v skutočnosti mieri prikázanie „nezabiješ“:

„Ľudský život potrebuje lásku. A aká je autentická láska? To je tá, ktorú nám ukázal Ježiš, čiže milosrdenstvo. Láska bez ktorej sa nezaobídeme je tá, ktorá odpustí, ktorá príjme toho, kto jej urobil zle. Nikto z nás nemôže prežiť bez milosrdenstva, všetci potrebujeme odpustenie. Všetci. Čiže, ak zabiť znamená zničiť, potlačiť, eliminovať niekoho, tak potom nezabiť chce povedať: starať sa,  doceniť, zahrnúť. A aj odpustiť.”

Pútnici zo Slovenska aj z Islandu

Medzi pútnickými skupinami na Námestí sv. Petra boli opäť aj Slováci. Farníci zo Zlatých Moraviec a zo Širokého pri Prešove, ako aj veriaci z Humenného a okolia. Učitelia a zamestnanci Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ktorí sú na púti pod vedením dekana fakulty prof. Petra Šturáka po audiencii navštívili aj Vatikánsky rozhlas. So svojimi šiestimi kňazmi slávili svätú liturgiu v rozhlasovej kaplnke Zvestovania Pána, po ktorej zaspievali svoje žičenie tímu Slovenskej redakcie. Na púti v rámci Jubilejného roka Prešovskej archieparchie navštívia okrem Ríma aj ďalšie miesta Talianska.

Na generálnej audiencii bola aj skupina veriacich z Islandu. Pápežovi ich predstavil reykjavícky biskup Mons. Dávid Tencer OFM cap. a na záver audiencie sa spoločne vyfotografovali. Mons. Tencer zastupuje na súčasnej Synode biskupov Konferenciu biskupov Škandinávie. Z ďalších skupín možno spomenúť 350 účastníkov celosvetového kongresu Rádia Mária či dve tisícky miništrantov z nemeckého Kolína.

Gen. audiencia - zostrih (1 min.)
17 októbra 2018, 18:44