Hľadaj

Vatican News
2018.09.19 Udienza Generale 2018.09.19 Udienza Generale  (Vatican Media )

Pápež pozdravil 13. púť vojenského ordinariátu zo Slovenska

„Cti svojho otca i svoju matku“ – o tomto prikázaní dnes hovoril Svätý Otec pri generálnej audiencii na Vatikánskom námestí. Pokračoval tak v cykle katechéz o Desatore. Medzi účastníkmi generálnej audiencie dnes bolo aj vyše 300 pútnikov zo Slovenska.

Zuzana Klimanová – Vatikán

Najväčšou slovenskou skupinou na Námestí sv. Petra bolo 250 účastníkov 13. púte Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky (OSaOz SR) v sprievode svojho ordinára Mons. Františka Rábeka. Svätý Otec ich pozdravil v taliančine týmito slovami: „Vítam tiež Národnú púť Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, vedenej vojenským ordinárom Mons. Františkom Rábekom.“

Generálnej audiencie sa zúčastnili aj 8 kňazi z Košickej arcidiecézy, ktorí slávia 10. výročie svojej ordinácie.

Katechéza: Ctiť si rodičov

Úvodom ku katechéze Svätého Otca bol úryvok z Listu sv. Pavla Efezanom: «Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé. Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením: Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi. A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi» (Ef 6, 1-4).

Ako uviedol Svätý Otec, Štvrté prikázanie Desatora v sebe zahŕňa aj jeho dôsledok na náš život - «Cti svojho otca a svoju matku, ako ti prikázal Pán, tvoj Boh, aby dni tvojho života dlho trvali a aby sa ti darilo na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh» (Dt 5,16).

Bez ohľadu na priebeh detstva, všetci môžeme byť šťastní

Prikázanie „nehovorí o dobrote rodičov, nežiada, aby otcovia a matky boli dokonalí“, povedal pápež:

„Hovorí o skutkoch synov a dcér, bez ohľadu na zásluhy rodičov, a hovorí jednu výnimočnú a oslobodzujúcu vec: aj keď nie všetci rodičia sú dobrí a nie všetky detstvá sú pokojné, všetci synovia a dcéry môžu byť šťastní, pretože dosiahnutie plného a šťastného života závisí od správneho uznania toho, kto nás priviedol na svet.“

„Z akejkoľvek situácie by človek pochádzal, z tohto prikázania prijíma nasmerovanie vedúce ku Kristovi: veď v ňom sa ukazuje pravý Otec, ktorý nám ponúka, aby sme sa „narodili zhora“ (porov. Jn 3,3-8).“

Svätý Otec poukázal aj na príklad mnohých svätcov, ktorí prežili ťažké detstvo či mladosť, no vďaka Kristovi sa zmierili s vlastným životom.

19 septembra 2018, 17:22