Cerca

Vatican News
2018.06.06 -Udienza-Generale di Papa Francesco Piazza San Pietro Generálna audiencia 6. júna 2018  (Vatican Media)

Generálna audiencia pápeža: Prijímame pre to, aby sme darovali

„Nikto neprijíma birmovanie len pre seba samého, ale pre to, aby spolupracoval na duchovnom raste ostatných“ – túto myšlienku z katechézy o sviatosti birmovania dnes zdôraznil pápež František pri generálnej audiencii na Námestí sv. Petra.

Zuzana Klimanová – Vatikán

Úvodom ku katechéze bol úryvok z Evanjelia podľa Jána (20, 19.22):

«Večer v  prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ .  Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého“».

Božie dary treba zdieľať s druhými

Dar Ducha Svätého, ktorý prijímame pri birmovke, nie je len pre nás – „Božie milosti prijímame pre to, aby sme ich darovali iným“, pripomenul Svätý Otec:

„Tento dar, Duch Svätý, vstupuje do nás a prináša ovocie, aby sme ho potom my mohli dať druhým. Vždy prijímame pre to, aby sme darovali – nikdy neprijímame pre to, aby sme si veci držali vo vnútri, akoby bola duša nejakým skladiskom. (...) Božie milosti prijímame pre to, aby sme ich darovali iným. Toto je život kresťana. Je teda vlastné Duchu Svätému, že nás decentralizuje od nášho „ja“, aby sme sa otvorili pre to „my“ ako komunita. Prijať pre to, aby sme mohli darovať. My nie sme v centre – sme nástrojom tohto daru pre iných.“

Máme zodpovednosť vzájomne sa posväcovať

Pápež František zároveň vysvetlil, že birmovanie „posilňuje zjednotenie pokrstených ako údov mystického tela Cirkvi“. Cirkev tvoria všetci pokrstení ľudia a všetci máme „zodpovednosť vzájomne sa posväcovať, starať sa o druhých“, uviedol Petrov nástupca.

Komunikovať Evanjelium skutkami i slovami. Ohováranie ničí.

Obrad birmovania uzatvára znak pokoja. Prijatý pokoj však častokrát ničíme ohováraním, povedal pápež František:

„Nech nám všetkým Duch Svätý daruje apoštolskú odvahu komunikovať Evanjelium skutkami i slovami tým, ktorých stretávame na našej ceste. A to prostredníctvom skutkov i slov, avšak dobrých slov – takých, ktoré budujú a nie slov ohovárania, ktoré ničia. Prosím vás, keď vychádzate z kostola, myslite na to, že pokoj, ktorý ste prijali je na to, aby ste ho darovali ostatným – a nie preto, aby ste ho zničili ohováraním.“

Na Vatikánskom námestí nechýbali slovenskí pútnici

Na Vatikánskom námestí dnes bolo prítomných takmer 200 slovenských pútnikov, okrem iných aj skupina farníkov z Považian, či Cirkevná základná škola sv. Angely Merici v Trnave.

Jún – mesiac Najsvätejšieho Ježišovho Srdca

Svätý Otec tiež pripomenul, že na tento piatok pripadá Slávnosť Najsvätejšieho Ježišovho Srdca – je to Deň posväcovania kňazov. Veriacich vyzval týmito slovami:

„Po celý mesiac jún vás pozývam modliť sa k Ježišovmu Srdcu, ako aj k tomu,  aby ste blízkosťou a náklonnosťou podporovali vašich kňazov, aby boli obrazom tohto Srdca plného milosrdnej lásky.

Osobitne myslím na mladých, starších ľudí, chorých a novomanželov. Čerpajte z Ježišovho srdca duchovný pokrm a nápoj pre váš život, aby ste, vyživovaný Kristom, boli novými osobami, premenenými do hĺbky touto Božou láskou.“

06 júna 2018, 17:01