Cerca

Vatican News
Terra Santa Ilustračná snímka - pohľad na Jeruzalem 

Pápež sa pri poludňajšej modlitbe modlil za Svätú zem i Venezuelu

Významu dnešnej slávnosti Zoslania Ducha Svätého venoval pápež František pozornosť aj v príhovore pred poludňajšou modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná.

Alena Barvirčáková - Vatikán

Veriacim, ktorí za slnečného počasia zaplnili Svätopeterské námestie pripomenul, že Duch Svätý je prameňom svätosti, ktorá nie je privilégiom iba niektorých, ale je povolaním všetkých. Práve sviatosťou birmovania sme povolaní k tomu, aby sme sa stali svedkami Evanjelia vo svete.

Po spoločnej modlitbe veľkonočnej antifóny Raduj sa, nebies Kráľovná a udelení apoštolského požehnania, Svätý Otec vyprosoval Ducha Svätého všetkým, ktorí sú zainteresovaní pri riešení situácie vo Svätej Zemi a na Blízkom východe.

„Turíce nás srdcom vedú do Jeruzalema. Včera som bol duchovne spojený v modlitbovej vigílii za mier, ktorá sa konala v tomto meste, svätom tak pre židov, ako aj pre kresťanov a moslimov. A dnes pokračujeme vo vzývaní Ducha Svätého, aby vzbudil vôľu a gestá dialógu a zmierenia vo Svätej zemi a na celom Blízkom východe.“

Pápež František si osobitne spomenul aj na Venezuelu, kde prebiehajú voľby a krajina prežíva ťažkú situáciu:

„Prosím Ducha Svätého, aby daroval celému venezuelskému ľudu – všetkým, vláde aj ľudu – múdrosť k vydaniu sa na cestu pokoja a jednoty. Modlím sa tiež za väzňov, ktorí včera zomreli.“

V závere okrem iného Svätý Otec ohlásil publikovanie posolstva na Svetový deň misií a tiež pripomenul 175. výročie založenia Detského misionárskeho hnutia, ktoré vedie deti, aby sa každý deň modlili a konali malé skutky lásky a služby.

20 mája 2018, 14:51