Hľadaj

Svätý Otec pri slávení Eucharistie v kaplnke Domu Sv. Marty, vo štvrtok 14. mája 2020 Svätý Otec pri slávení Eucharistie v kaplnke Domu Sv. Marty, vo štvrtok 14. mája 2020 

Pápež: Všetci sme bratia, modlime sa za uzdravenie z pandémií sveta

Pri svätej omši v Dome sv. Marty pápež František pripomenul Deň modlitby, pôstu a dobročinnosti ľudí každého náboženstva za skončenie pandémie, ktorý na dnes 14. mája vyhlásil Výbor pre ľudské bratstvo. V homílii zároveň pripomenul, že vo svete existuje množstvo ďalších hrozivých pandémií, ktoré spôsobujú milióny mŕtvych. Patrí k nim pandémia hladu, vojny a detí, ktoré nemajú prístup ku vzdelaniu.

Svätý Otec vyzval veriacich vyprosovať spoločne Božie požehnanie, jeho milosrdenstvo a zľutovanie. V úvode predstavil úmysel týmito slovami: 

„Výbor pre ľudské bratstvo na dnes vyhlásil deň modlitby a pôstu, aby sme od Boha vyprosovali milosrdenstvo a zľutovanie v tomto tragickom momente pandémie. Všetci sme bratia. Sv. František z Assisi hovorieval: „Všetci sme bratmi“. A preto mužovia a ženy každého náboženského vyznania sa dnes spájame v modlitbe a v pokání, aby sme prosili o milosť uzdravenia z tejto pandémie.“

Svätý Otec slávil v červenej liturgickej farbe zo sviatku sv. Mateja, apoštola, no vybral osobitné biblické čítania. Prvé čítanie z Jonášovej knihy, kde prorok vyzýva ninivský ľud k obráteniu, aby neutrpel zničenie mesta. Ninive sa obrátilo a mesto bolo zachránené aj od „morálnej pandémie“, skonštatoval pápež. Na pripomenutie mnohých ignorovaných tragédií dneška citoval štatistiku, podľa ktorej za prvé štyri mesiace tohto roka zomrelo od hladu 3 milióny 700 tisíc ľudí.

Svoju homíliu pápež zakončil modlitbou: „Nech Boh zastaví túto tragédiu, nech zastaví túto pandémiu. Nech sa Boh nad nami zľutuje a nech zastaví aj ďalšie tak mrzké pandémie: pandémiu hladu, vojny, detí bez vzdelávania... A o toto prosíme ako bratia, všetci spoločne. Nech nás všetkých Boh žehná a zľutuje sa nad nami.“

Videozáznam

Celá homília Svätého Otca

V prvom čítaní sme si vypočuli príbeh Jonáša, v dobovom štýle. Keďže v meste Ninive bola „akási pandémia“, nevieme aká, azda nejaká „morálna pandémia“, mesto malo byť zničené (porov. Jon 3,1-10). A Boh posiela Jonáša, aby kázal: modlitba a pokánie, modlitba a pôst (porov. v. 7-8). Zoči-voči tej pandémii sa Jonáš vystrašil a utiekol (porov. Jon 1,1-3). Potom ho Pán zavolal po druhý raz, a on prijal, že pôjde takto ohlasovať (porov. Jon 3,1-2).

A dnes sa my všetci, bratia a sestry každej náboženskej tradície, modlíme: je deň modlitby a pôstu, pokánia, vyhlásený Výborom pre ľudské bratstvo. Každý z nás sa modlí, komunity sa modlia, náboženské vyznania sa modlia, modlia sa k Bohu: všetci bratia, zjednotení v bratstve, ktoré nás spája v tejto chvíli bolesti a tragédie.

Nečakali sme túto pandémiu, prišla nečakane, no teraz je tu. 

A mnoho ľudí umiera. Mnoho ľudí umiera osamote a mnoho ľudí umiera úplne bezmocných. Veľakrát nám môže prísť na um myšlienka: „Mňa sa to netýka, vďaka Bohu som sa zachránil“. Mysli však na druhých! Mysli na tragédiu a aj na ekonomické dôsledky, na dôsledky na vzdelávanie, ďalšie následky... to, čo príde potom. A preto sa dnes všetci, bratia a sestry každého náboženského vyznania, modlime k Bohu.

Možno sa nájde niekto, čo  povie: „Toto je náboženský relativizmus a to sa nemôže“. Ale akože sa to nemôže – modliť sa k Otcovi všetkých? Každý sa modlí tak, ako vie, ako môže, ako to prijal z vlastnej kultúry. Nemodlíme sa jeden proti druhému, táto náboženská tradícia proti tej druhej, nie! Sme zjednotení ako ľudské bytosti, ako bratia, modliac sa k Bohu, podľa vlastnej kultúry, podľa vlastnej tradície, podľa vlastného presvedčenia, no bratia sa modlia k Bohu, toto je dôležité! Bratia - postiac sa, prosiac Boha o odpustenie za naše hriechy, aby nám Pán bol milosrdný, aby nám Pán odpustil, aby Pán zastavil túto pandémiu. Dnes je deň bratstva; deň bratstva hľadiac na jediného Otca: bratia a otcovstvo. Deň modlitby.

Minulý rok, ba ešte v novembri minulého roka sme nevedeli, čo je to pandémia: prišla ako potopa, dorazila náhle. Teraz sa trochu preberáme. Sú tu však mnohé ďalšie pandémie, ktoré zabíjajú ľudí a my si ich nevšímame, odvraciame pohľad. Sme tak trochu nevedomí vo vzťahu k tragédiám, ktoré sa v tejto chvíli dejú vo svete. Len by som vám chcel povedať jeden oficiálny štatistický údaj za prvé štyri mesiace tohto roka, ktorý však nehovorí o pandémii koronavírusu, hovorí o inej. V prvých štyroch mesiacoch tohto roka zomreli 3 milióny a 700 tisíc ľudí od hladu. Je to pandémia hladu. Za štyri mesiace takmer štyri milióny ľudí.

Táto dnešná modlitba s prosbou k Pánovi za zastavenie tejto pandémie nás musí viesť k myšlienke na ďalšie pandémie sveta. Je ich veľa! Pandémia vojen, hladu a mnohé iné. Je teda dôležité, že sme dnes boli spoločne – a vďaka odvahe, ktorú mal tento Výbor pre ľudské bratstvo – spoločne sme boli pozvaní modliť sa každý podľa svojej tradície a vykonať deň pokánia, pôstu a aj lásky k blížnemu, pomoci druhým. Toto je dôležité. V Jonášovej knihe sme počuli, že Pán, keď videl ako zareagoval ľud – že sa obrátil – Pán sa zastavil, zastavil to, čo chcel urobiť.

Nech Boh zastaví túto tragédiu, nech zastaví túto pandémiu. Nech sa Boh nad nami zľutuje a nech zastaví aj ďalšie tak mrzké pandémie: pandémiu hladu, vojny, detí bez vzdelávania... A o toto prosíme ako bratia, všetci spoločne. Nech nás všetkých Boh žehná a zľutuje sa nad nami.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Modlitba duchovného prijímania

V závere liturgie Svätý Otec pozval veriacich k duchovnému prijímaniu prostredníctvom modlitby:

„Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Milujem ťa nadovšetko a moja duša túži po tebe. Keďže ťa teraz nemôžem prijať sviatostne, príď do môjho srdca aspoň duchovne. A pri tvojom príchode ťa objímam a celkom sa s tebou spájam. Nedovoľ, aby som sa niekedy odlúčil od teba.“

Slávenie uzavrela krátka adorácia s eucharistickým požehnaním. Pápež nakoniec ešte poďakoval technikovi z Dikastéria pre komunikáciu, ktorý zabezpečoval priame prenosy rannej svätej omše počas celého obdobia karantény. Dnes bol jeho posledný pracovný deň pred odchodom do dôchodku. „Nech ho Pán žehná a sprevádza ho novou etapou života“, zaželal mu Svätý Otec.   

-zk, jb-

14 mája 2020, 10:42
Čítaj celé >