Hľadaj

Pápež František pri slúžení sv.omše v kaplnke Domu sv. Marty Pápež František pri slúžení sv.omše v kaplnke Domu sv. Marty  (Vatican Media)

Ranná homília: Byť slobodní cez poslušnosť Bohu

Dôverou v slovo Božie sa prekonáva modlárstvo, pýcha a prehnaná sebaistota – o tomto hovoril Svätý Otec František v rannej homílii v pondelok 20. januára v Dome sv. Marty. Pripomenul, že byť dobrým kresťanom znamená počúvať to, čo Pán hovorí o spravodlivosti, dobrote, odpustení a milosrdenstve.

Žiada sa byť poddajnými Božiemu slovu, ktoré je „neustálou novosťou“, povedal pápež František reflektujúc dnešné liturgické čítanie z Prvej knihy Samuelovej (1 Sam 15,16-23) o prorockom slove Samuela, ktorým Saulovi oznámil, že Boh ho pre jeho hriech odmieta ako kráľa. Pápež vysvetlil, že „Saulov hriech“ bol „nedostatok poddajnosti“ Božiemu slovu, neuposlúchnutie príkazu, aby si po víťazstve nad nepriateľmi nič neodnášal so sebou ako korisť:

„Keď Samuel ide, aby mu to vyčítal zo strany Boha, Saul mu odpovedá vysvetľovaním: „Ale pozri, boli tam býky, bolo tam mnoho tučných, dobrých zvierat, a nimi som vykonal obetu Pánovi“. On nevzal pre seba nič, iní áno. Dokonca s týmto postojom interpretácie Božieho slova, ktoré sa mu zdalo správne, dovolil ostatným, aby si pre seba vzali niečo z koristi. Sú to kroky korupcie: začína sa malým neuposlúchnutím, nedostatkom poddajnosti, a pokračuje sa stále ďalej a ďalej.“

Pápež František pri homílii uviedol, že po „zničení“ Amalekitov si ľud vzal z koristi „malý i veľký dobytok, prvotiny z toho, čo bolo sľubom určené na zničenie, ako obeta Pánovi“. A Samuel tu pripomína, že pred celopalmi a obetami Pán uprednostňuje „poslušnosť Božiemu hlasu“, čím vyjasňuje „hierarchiu hodnôt“: je dôležitejšie mať „poddajné srdce“ a „poslúchať“, než „konať obety, pôsty a pokánia“, zdôraznil Svätý Otec.

„Hriech nedostatočnej poslušnosti spočíva podľa pápeža Františka práve v „uprednostňovaní toho, čo „si myslím ja a nie toho, čo mi prikazuje Pán, a čomu možno nerozumiem“. Keď sa búrime proti „Pánovej vôli“, nie sme poddajní, „je to ako hriech veštenia“. Je to akoby sme hovorili, že veríme v Boha, ale ideme „k veštcovi, aby sme si nechali čítať z ruky, "pre istotu"“. Po tomto vysvetlení Svätý Otec pokračoval:

„Keď si zaťatý proti Pánovej vôli, si modlár, pretože pred vôľou Pána uprednostňuješ to, čo si myslíš ty, to je tá modla. A Saula táto neposlušnosť stála kráľovstvo: «Pretože si opovrhol Pánovým slovom, Pán opovrhne tebou, nebudeš kráľom.» (1 Sam 15,23). Toto nás musí viesť k popremýšľaniu nad našou poslušnosťou. Mnohokrát uprednostňujeme naše interpretácie evanjelia alebo Božieho slova pred samotným evanjeliom a Božím slovom. Napríklad, keď upadneme do kazuistík, do morálnych kazuistík... Toto nie je Pánova vôľa. Vôľa Pána je jasná, ukazuje ju v prikázaniach v Biblii a dáva ti ju vidieť prostredníctvom Ducha Svätého vo vnútri tvojho srdca. Ale keď som tvrdohlavý a premieňam Pánovo slovo na ideológiu, som modlár, nie som poddajný. – Ide tu o poddajnosť, poslušnosť.“

V súvislosti s dnešným Markovým evanjeliom pápež František pripomenul, ako boli učeníci kritizovaní „pretože sa nepostili“. A samotný Pán vysvetlil, že nikto neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, pretože riskuje, že sa diera v šatách zhorší. A že nik nevlieva mladé víno do starých mechov, lebo by sa roztrhli a stratilo by sa všetko. Takže „nové víno do nových mechov,“

pokračoval Svätý Otec:

„Novosť Pánovho slova - pretože Pánovo slovo je vždy novosťou a posúva nás stále vpred – tá stále víťazí, je lepšia ako čokoľvek. Víťazí nad modlárstvom, prekonáva pýchu a víťazí nad oným postojom byť si príliš istí sebou samými, nie pre Pánovo slovo, ale pre ideológie, ktoré som si vytvoril okolo Pánovho slova. Je tu jedna veľmi dobrá Ježišova veta, ktorá toto všetko vysvetľuje, a ktorá pochádza od Boha, prevzatá zo Starého zákona: „Milosrdenstvo chcem a nie obety.“  

Pápež František ukončil rannú homíliu výzvou k ochotnej poslušnosti voči Pánovmu slovu, k načúvaniu toho, čo Pán hovorí o spravodlivosti, dobročinnej láske, o odpustení a milosrdenstve. Je pravda, že Pánovo slovo nás niekedy vovedie do problémov, no tu sa aj diabol snaží zviesť nás svojim klamaním. Byť dobrými kresťanmi teda znamená byť „slobodnými skrze dôveru v Boha“.

-mh, jb-

20 januára 2020, 19:02
Čítaj celé >