Hľadaj

Svätý Otec pri homílii v kaplnke Domu sv. Marty, 17. januára 2020 Svätý Otec pri homílii v kaplnke Domu sv. Marty, 17. januára 2020  (ANSA)

Ranná homília: Dbajme o zdravie duše, liekom je Ježišovo odpustenie

Nielen telesné, ale aj duchovné choroby si vyžadujú uzdravenie, a liekom je ísť za Ježišom s prosbou o odpustenie. O tomto hovoril pápež František v rannej homílii v piatok 17. januára v kaplnke Domu sv. Marty, keď sa sústredil na evanjelium o Ježišovom uzdravení ochrnutého.

Rozprávanie evanjelistu Marka (Mk 2,1-12) podáva udalosť v Kafarnaume, ako k Ježišovi obklopenému veľkým zástupom spúšťajú cez strechu chorého človeka. Svätý Otec v homílii zdôraznil skutočnosť, že Ježiš svedkov tejto udalosti viedol k tomu, čo je podstatné. Prítomný zástup očakával, že Ježiš ochrnutého uzdraví, ale on všetkých zaskočil, keď povedal: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy“. Až potom mu prikázal vstať, vziať lôžko a vrátiť sa domov.

„Hľadí na ochrnutého a hovorí: «Odpúšťajú sa ti hriechy» (Mk 2,5). Telesné uzdravenie je dar, fyzické zdravie je dar, ktorý si musíme chrániť. Ale Pán nás učí, že aj zdravie srdca, duchovné zdravie si musíme chrániť.“

Ako príklady takéhoto Ježišovho spôsobu ísť priamo k podstate a s prorockou silou, uviedol pápež František ďalšie evanjeliové udalosti: Ježišove slová „Odpúšťajú sa ti hriechy“ adresované verejnej hriešnici, či slová ochrnutému mužovi uzdravenému pri rybníku: „Choď a viac nehreš!“ Keď Ježiš ide takto k podstate, niektorí zo zástupu sa aj pohoršujú, poznamenal pápež.

Podobne pripomenul aj stretnutie so Samaritánkou, ktorá sa najprv snaží hrať na teológa, no Ježiš jej vzápätí kladie veľmi priamu otázku o jej manželovi. Ježiš ide k podstate života, vysvetlil Svätý Otec: „To podstatné je tvoj vzťah s Bohom. A my koľkokrát zabúdame na túto vec, ako keby sme mali azda strach ísť práve tam, kde sa deje 

stretnutie s Pánom, s Bohom.“

„Je tu jedno Ježišovo slovo, ktoré nám možno pomôže: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy“. Sme naučení pamätať na tento liek odpustenia našich hriechov, našich chýb? Pýtajme sa: „Potrebujem Boha poprosiť o odpustenie niečoho?“ - „Áno, áno, vo všeobecnosti sme všetci hriešnikmi...“, a takto sa záležitosť rozriedi a stratí silu, túto silu proroctva, ktorú má Ježiš, keď ide k podstate. A dnes Ježiš hovorí každému z nás: „Ja ti chcem tie hriechy odpustiť“.

Ako povedal pápež František, odpustenie je liekom pre zdravie srdca, a ak niekto v sebe nenachádza hriechy, z ktorých by sa mal vyznať, chýba mu vo svedomí ich povedomie.

„Je to jednoduchá vec, ktorej nás Ježiš učí, keď ide k podstate. Tou podstatou je zdravie, a to celé: tela i duše. Starajme sa dobre o to telesné, ale aj o to duchovné. A poďme k tomu Lekárovi, ktorý nás môže uzdraviť, ktorý môže odpustiť hriechy. Kvôli tomuto prišiel Ježiš, kvôli tomuto dal svoj život.“

-mh, jb-

17 januára 2020, 15:27
Čítaj celé >