Hľadaj

Vatican News
Pápež František v kaplnke Domu sv. Marty Pápež František v kaplnke Domu sv. Marty  (Vatican Media)

Ranná homília: Štyri druhy blízkosti pre kňazov a biskupov

Nech sú biskupi blízko Bohu prostredníctvom modlitby, nech sú nablízku svojim kňazom i medzi sebou navzájom, a nakoniec, nech sú nablízku i Božiemu ľudu. To je cesta, na ktorú poukázal pápež v rannej homílii pri svätej omši v Dome sv. Marty v piatok 20. septembra

Svätý Otec vychádzal zo včerajších i dnešných liturgických čítaní – zameral sa na rady, ktoré apoštol Pavol v liste adresoval mladému biskupovi Timotejovi (1 Tim 6,2c-12). 

Včera bola v ich centre výzva vnímať kňazstvo ako dar a nezanedbávať ho. Dnes sa pozornosť sústredila na peniaze, ale aj na klebety, „ohováranie, hlúpe diskusie“ – všetky tie veci, ktoré oslabujú kňazský život, zdôraznil pápež František.

Prvou úlohou biskupa je modliť sa – dodáva to silu a zároveň to prebúdza vedomie tohto daru, ktorý nesmieme zanedbávať a ktorým je ministérium, povedal Svätý Otec.

Druhou vecou, ku ktorej je povolaný biskup, je byť nablízku svojim kňazom a diakonom, svojim spolupracovníkom, ktorí sú jeho najbližšími blížnymi. „Musíš najprv milovať tých najbližších z blížnych, ktorými sú tvoji kňazi a tvoji diakoni“, zdôraznil pápež:

„Je smutné, keď biskup zabudne na svojich kňazov. Je smutné počuť sťažnosti kňazov, ktorí hovoria: „Volal som biskupovi, potrebujem sa s ním stretnúť, aby som mu niečo povedal, no sekretárka mi povedala, že na najbližšie tri mesiace je všetko plné...“ Biskup, ktorý cíti túto blízkosť ku kňazom, keď vidí, že kňaz mu dnes volal, najneskôr zajtra by mu mal zatelefonovať, pretože on má právo poznať, vedieť, že má otca. Byť nablízku kňazom. A kňazi, nech prežívajú vzájomnú blízkosť, a nie rozdelenia. Diabol sem vstupuje, aby rozdelil presbyterát, aby robil rozdelenia.“

Dôležitá je aj blízkosť voči Božiemu ľudu, vysvetlil Svätý Otec:

„V druhom liste Pavol začína hovoriac Timotejovi, aby nezabudol na svoju mamu a na svoju starú mamu - teda aby si nezabudol odkiaľ si prišiel, odkiaľ ťa Pán vytrhol. Nezabudni na tvoj ľud, nezabudni na tvoje korene! A teraz, ako biskup a ako kňaz, je treba byť vždy nablízku Božiemu ľudu. Keď sa biskup oddelí od Božieho ľudu, končí v atmosfére ideológií, ktoré nemajú nič spoločné s ministériom: nie je služobníkom. Zabudol na nezištný dar, ktorý mu bol daný.“

Na záver v zhrnutí pápež opäť zdôraznil tieto štyri blízkosti: blízkosť Bohu prostredníctvom modlitby, blízkosť voči kňazom zo strany biskupa i  zo strany kňazov k biskupovi, vzájomnú blízkosť medzi kňazmi a medzi biskupmi a blízkosť k Božiemu ľudu. A veriaci sú pre svojich kňazov oporou aj svojou modlitbou, pripomenul Svätý Otec:

„Modlíte sa za vašich kňazov? Za farára, za kaplána, alebo len kritizujete? Je potrebné sa modliť za kňazov a za biskupov, aby sme my všetci – pápež je tiež biskup – vedeli udržiavať ten dar prostredníctvom tejto blízkosti – aby sme nezanedbávali tento dar, ktorý nám bol daný.“

-zk-

20 septembra 2019, 14:16
Čítaj celé >