Hľadaj

Vatican News
Santa Messa in Casa Santa Marta Santa Messa in Casa Santa Marta  (ANSA)

Ranná homília: Kňazstvo je dar, ktorý treba kontemplovať a chrániť si ho

Ak si dar kňazstva prisvojíme akoby bol zameraný len na nás samých, „premieňame ho na funkciu“. Ak ho nevnímame ako dar, míňame sa podstaty služby, či už biskupskej alebo kňazskej, varoval Svätý Otec v rannej homílii vo štvrtok 19. septembra.

Pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty sa dnes pápež František prihovoril osobitne kňazom. V kaplnke spolu s ním koncelebrovalo viacero biskupov i kňazov, 

sláviacich kňazské alebo životné jubileá.

Svätý Otec ich vyzval k spoločnej reflexii nad dnešným liturgickým čítaním z Prvého listu sv. Pavla Timotejovi (1 Tim 4,12-16), kde Pavol svojho učeníka vyzýva: „Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe“.

Kňazstvo je služba, ale ešte skôr je darom od Pána, „ktorý sa na nás zahľadel a povedal nám «Nasleduj ma!»“. A celkom iste nie je akousi „funkciou“ a tobôž nie „pracovnou zmluvou“, zdôraznil pápež a vyzval k rozjímaniu nad darom kňazstva:

Ak si dar nechránime, hrozí vybočenie

 „Nie je to pracovná zmluva: „Musím robiť to a to...“; robenie je na druhom mieste. Musím ten dar prijať a chrániť si ho ako dar, a odtiaľ vyviera všetko, z kontemplácie daru. Keď na to zabudneme, dar si privlastňujeme a premieňame ho na funkciu, stráca sa srdce ministéria, stráca sa ten Ježišov pohľad, ktorým sa na nás zadíval a povedal: «Nasleduj ma.» Stráca sa nezištnosť.“

Svätý Otec upozornil na riziko zanedbania tejto „kontemplácie daru“:

„Z tohto nedostatku kontemplácie ministéria ako daru vyvierajú všetky vybočenia, ktoré poznáme – od tých najškaredších, ktoré sú hrôzostrašné, až po tie každodenné, ktoré nás vedú zamerať naše kňazstvo na seba samých, a nie na nezištnosť daru a na lásku k tomu, ktorý nám dal tento dar, dar kňazstva.“

Ako pripomenul pápež citujúc apoštola Pavla, ide o dar „udelený skrze prorocké slovo s vkladaním rúk presbyterov“. Platí to ako pre biskupov, tak aj pre všetkých kňazov. Svätý Otec opätovne prízvukoval „dôležitosť kontemplácie ministéria ako daru a nie ako nejakej funkcie“. Robme, čo je v našich silách, s dobrou vôľou, inteligenciou, aj s chytrým dôvtipom, no vždy s cieľom chrániť tento dar, vysvetlil pápež.

Nie práca rozhoduje, ale vnímavosť na dar

Zabudnúť na ústredný význam daru je ľudské, poznamenal pápež a ilustroval to prípadom farizeja, ktorý v Evanjeliu podľa Lukáša (Lk 7,36-50) hostí Ježiša vo svojom dome a zanedbáva mnohé pravidlá pohostinnosti, zanedbáva dary. Ježiš mu to dáva najavo, poukazujúc na ženu, ktorá mu dáva všetko to, na čo hostiteľ zabudol: vodu na nohy, bozk na privítanie i pomazanie hlavy olejom.

„Je tu tento muž, ktorý bol dobrý, dobrý farizej, no zabudol na dar zdvorilosti, dar spolunažívania, ktoré je tiež darom. Zabúdame na dary vždy vtedy, keď je v pozadí nejaký náš záujem, keď chcem robiť nejakú vec ja sám, len robiť a robiť... Áno, my kňazi všetci musíme robiť veci, a prvou úlohou je ohlasovať Evanjelium, no je potrebné chrániť si to centrum, ten zdroj, odkiaľ vyviera táto misia, a tým je práve ten dar, ktorý sme zadarmo prijali od Pána.“

Na záver sa pápež František obrátil k Bohu prosbou, „aby nám pomohol chrániť si tento dar, vnímať naše ministérium v prvom rade ako dar, potom ako službu“, aby sme ho nezničili „a nestali sa kňazmi-podnikateľmi, producentmi“, zameranými na množstvo vecí, ktoré nás vzďaľujú od kontemplácie daru a vzďaľujú od Pána, „ktorý nám dal dar kňazstva“.

Túto milosť pápež vyprosoval najmä pre prítomných kňazov, ktorí si pri svätej omši pripomenuli 25. výročie svojej kňazskej vysviacky. Medzi koncelebrantmi Svätého Otca bol aj kardinál Edoardo Menichelli, emeritný arcibiskup talianskej Ancony, ktorý zakrátko oslávi 80-te narodeniny.

-zk, jb-

19 septembra 2019, 15:08
Čítaj celé >