Hľadaj

Vatican News
2019.02.08 Messa Santa Marta 2019.02.08 Messa Santa Marta  (Vatican Media)

Ranná homília: Život má cenu len vtedy, keď ho darujeme druhým

Život má hodnotu len vtedy, keď ho darujeme druhým „v láske, pravde, v každodennom živote, v rodine“ o tom nám hovorí mučeníctvo sv. Jána Krstiteľa, ktoré je jedným veľkým svedectvom. Takto dnes kázal pápež František počas svätej omše v Dome sv. Marty.

Svätý Otec komentoval liturgické čítanie z Evanjelia podľa Marka (6, 14-29) približujúce mučenícku smrť Jána Krstiteľa, ktorý je podľa Ježiša najväčším spomedzi tých, ktorí sa narodili zo ženy. Okrem neho charakterizoval aj ďalších protagonistov evanjeliového príbehu: skazeného a nerozhodného Herodesa, Herodiadu - manželku jeho brata, plnú

 nenávisti i Salome – márnivú tanečnicu.

Ján Krstiteľ: „On musí rásť a ja sa musím umenšovať“

Ján Krstiteľ, „ten najväčší, skončil takouto smrťou... No Ján vedel, že sa musí ponížiť, o Ježišovi povedal: „On musí rásť a ja sa musím umenšovať“. Umenšil sa až na smrť“, skonštatoval pápež František. Bol to Ježišov predchodca, jeho ohlasovateľ, ktorý hovoril: „nie ja, ale to on je Mesiáš. Ukázal ho prvým učeníkom a neskôr jeho svetlo vyhaslo, haslo – trošku po troške, až po temnotu väzenia, v ktorom osamote prišiel o hlavu“.

Prečo však k tomu došlo? – položil si otázku Svätý Otec. „Nie je jednoduché prerozprávať život mučeníkov. Mučeníctvo je službou, je tajomstvom, je darom veľmi osobitného a veľmi veľkého života. Nakoniec sa všetko uzavrie násilím, a to z dôvodu „ľudských postojov, ktoré vedú k tomu, že je o život obratý kresťan, čestný človek a k tomu, že ho urobia mučeníkom“.

Štyria protagonisti evanjeliového príbehu

Svätý Otec následne analyzoval postoje troch protagonistov Jánovho umučenia. Kráľa Herodesa, ktorý „veril, že Ján je prorokom“, „rád ho počúval“. V istom momente ho chránil, no držal ho vo väzení. Bol nerozhodný, pretože Ján mu „vytýkal jeho hriech“, cudzoložstvo. V prorokovi Herodes „počul Boží hlas, ktorý mu hovoril: „Zmeň svoj život“, nedokázal to však urobiť. Kráľ bol skazený a tam, kde je korupcia, skazenosť, odtiaľ je veľmi ťažké vyjsť von“. Bol to skazený človek, ktorý sa „snažil o diplomatickú rovnováhu“ medzi svojím životom –ktorý bol nielen cudzoložný, „konal aj mnoho nespravodlivých vecí“ – a jeho svedomím, „pretože vedel, že to bol svätý človek“. Nedokázal to však rozuzliť.

Žena preniknutá nenávisťou

Pápež potom opísal Herodiadu, manželku kráľovho brata, ktorého zavraždil, aby ju mohol získať. Evanjelium o nej hovorí len to, že „nenávidela“ Jána, pretože hovoril jasne. „A my vieme, že nenávisť je schopná všetkého, ide o veľmi veľkú silu. Nenávisť je dychom diabla. A táto žena mala diabolského ducha nenávisti“, ktorý ničí, uviedol Svätý Otec.

Diablove slová: „Dám ti všetko“

Treťou postavou z Evanjelia, ktorú charakterizoval pápež, bola Salome, Herodiadina dcéra, ktorá vedela dobre tancovať. „veľmi sa zapáčila Herodesovi i stolujúcim a v tom veľkom nadšení kráľ dievčaťu sľúbil: „Dám ti všetko“. „Používa tie isté slová, ktoré použil diabol, aby pokúšal Ježiša. „Ak sa mi budeš klaňať, dám ti všetko, celé kráľovstvo. Herodes to však nemohol vedieť.

„Za týmito postavami sa skrýva diabol, rozsievač nenávisti u ženy, rozsievač márnivosti u dievčaťa, rozsievač skazenosti u kráľa. A tak ten najväčší človek, ktorý sa narodil zo ženy,  končí sám, v temnote väzenskej cely, kvôli vrtochu jednej márnivej tanečnice, nenávisti diabolskej ženy a skazenosti nerozhodného kráľa. Je mučeníkom, ktorý dovolil, aby sa jeho život umenšoval stále viac a viac, aby tak prenechal miesto Mesiášovi.“

Svedectvo veľkého muža a veľkého svätca

Ján teda umrel v cele, v anonymite, „tak, ako mnohí naši mučeníci“, skonštatoval pápež. Jeho učeníci vzali jeho telo a uložili ho do hrobu. Toto je „je jedno veľké svedectvo, jeden veľký muž, jeden veľký svätec“.

„Život má hodnotu jedine v jeho darovaní, keď ho darujeme v láske, pravde, keď ho darujeme druhým, v každodennom živote, v rodine. Vždy ho treba darovať. Ak si niekto drží život len pre seba, aby si ho chránil, tak, ako kráľ vo svojej skazenosti alebo ako žena plná nenávisti či to márnivé dievča, ktoré ešte len dospievalo – život umiera, končí zvädnutím, neslúži pre nič.“

Čítať Evanjeium s otvoreným srdcom

Ján daroval svoj život hovoriac: „Ja sa musím umenšovať, aby on, Pán mohol byť počúvaný, videný a aby sa ukázal“, pripomenul Svätý Otec a dodal:

„Radím vám, aby ste nemysleli príliš na toto, ale aby ste si spomenuli na obraz štyroch postáv: skazeného kráľa, ženy, ktorá vedela len nenávidieť, márnivého dievčaťa, ktoré si nič neuvedomuje a proroka, ktorý prišiel o hlavu v cele. Hľaďme na to a každý nech otvorí svoje srdce, aby prostredníctvom tohto k nemu Pán prehovoril.“

-zk-     

08 februára 2019, 18:41
Čítaj celé >