Hľadaj

Vatican News
2019.02.07 Messa Santa Marta 2019.02.07 Messa Santa Marta  (Vatican Media)

Ranná homília: Nasledovať Ježiša v chudobe, pokore a miernosti

Pre to, aby sme otvorili srdce druhým a pozvali ich k obráteniu, potrebujeme miernosť, pokoru a chudobu, napodobňujúc Krista – naopak to, čo škodí, je považovať sa za nadradených či hľadať vlastný prospech. O tomto dnes hovoril pápež František v homílii pri svätej omši v Dome sv. Marty.

Svätý Otec vychádzal z liturgického čítania z Evanjelia podľa Marka (Mk 6,7-13), v ktorom Ježiš vysiela svojich apoštolov uzdravovať ľud. Aj samotný Ježiš prišiel na svet uzdravovať – a to „uzdraviť koreň hriechu v nás“, „dedičný hriech“, povedal Svätý Otec a vysvetlil, že „uzdravovať znamená akoby obnoviť, pretvoriť: „Ježiš nás pretvoril od koreňa a potom nám pomohol ísť vpred svojou náukou, ktorá je vždy uzdravujúcou náukou“. Prvým príkazom však bolo hlásať obrátenie, uviedol pápež:

Ak je srdce uzavreté, všetko je len vonkajším náterom

„Prvým uzdravením je obrátenie v zmysle otvoriť srdce, aby tam vošlo Božie slovo. Obrátenie znamená hľadieť na druhú stranu, nasmerovať pohľad inam. A toto otvára srdce, dáva nám vidieť iné veci. Ak je však srdce uzavreté, nemôže byť uzdravené. Ak je niekto chorý a pre tvrdohlavosť nechce ísť k lekárovi, nebude uzdravený. Ako prvé povedal: „Obráťte sa, otvorte srdce“. Ak aj my kresťania konáme mnoho dobrého, ak je srdce uzavreté, všetko je to akoby len vonkajším náterom.“

Vonkajší náter však zmizne s prvým dažďom, upozornil Svätý Otec a veriacich vyzval položiť si nasledovnú otázku: „Cítim ja toto pozvanie k obráteniu, k otvoreniu srdca, aby som bol uzdravený, aby som našiel Pána, aby som šiel vpred?“

Ísť v Ježišových stopách: chudoba, pokora a miernosť

K tomu, aby sme hlásali obrátenie, je treba autoritu. Preto Ježiš v evanjeliu hovorí, aby si okrem palice „nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze“. Pápež teda pozýva k „chudobe, pokore a miernosti“. Ako vyzýva Ježiš v evanjeliu, «keby vás na niektorom mieste neprijali, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh» – avšak s miernosťou a pokorou, pretože toto je postoj apoštola, podotkol pápež.

„Ak apoštol, ten, kto je poslaný, čiže niekto z nás – mnohí z nás sme tu poslaní – ak chodí tak trochu s nosom hore, považujúc sa za nadradeného nad ostatných či snažiac sa o vlastný prospech či napríklad hľadajúc si miestečko v Cirkvi, takto nikdy nikoho neuzdraví, nepodarí sa mu otvoriť nijaké srdce, pretože jeho slovo nebude mať autoritu. Autoritu učeník nadobudne, ak ide po stopách Krista. A ktoré sú to Kristove stopy? Chudoba. Ako Boh sa stal človekom! Ponížil sa! Zriekol sa seba samého! Chudoba, ktorá vedie k miernosti, k pokore. Pokorný Ježiš, ktorý kráča cestou, aby uzdravoval. S týmto postojom chudoby, pokory a miernosti apoštol dokáže mať autoritu, aby povedal: „Obráťte sa“, aby otvoril srdcia.“

Učiť sa múdrosti Božej nehy

Ježišovi vyslanci uzdravovali telo, pomazávajúc olejom mnohých chorých. „Pomazanie je Božím prejavom nehy“, uviedol pápež a dodal, že olej je vždy pohladením, zjemňuje pleť a zlepšuje stav. Apoštoli sa teda musia naučiť aj „tejto múdrosti Božej nehy“. „Takto uzdravuje kresťan, nielen kňaz či biskup“: „Každý z nás má moc uzdravovať“ brata či sestru „dobrým slovom, trpezlivosťou, radou či pohľadom, avšak tak, ako je to s olejom – pokorne“, skonštatoval pápež:

„My všetci potrebujeme byť uzdravení, pretože všetci máme duchovné choroby, a to skutočne všetci. Avšak my všetci máme i možnosť uzdravovať druhých, no s týmto postojom. Nech nám Pán dá túto milosť uzdravovať tak, ako uzdravoval on: s miernosťou, pokorou, so silou proti hriechu, proti diablovi a takto ísť vpred v tomto peknom „povolaní“ vzájomného uzdravovania, pretože sa to týka všetkých: „Ja uzdravujem druhého a nechám sa uzdraviť druhým“. Vzájomne. Toto je kresťanská komunita.“

-zk-

07 februára 2019, 16:39
Čítaj celé >