Hľadaj

Vatican News
2019.02.18 Messa Santa Marta 2019.02.18 Messa Santa Marta  (Vatican Media)

Kde si? Kde je tvoj brat? – ranná homília pápeža Františka v pondelok 18. februára

„Kde si? Kde je tvoj brat?“ - Tieto Božie otázky z knihy Genezis, určené Adamovi a Kainovi, dal pápež František do pozornosti v rannej homílii v Dome sv. Marty pri svätej omši v pondelok 18. februára. „Odpovedz otvorene, oddane, a dokonca radostne,“ vyzval každého z prítomných.

Nepohodlnú otázku „Kde je tvoj brat?“ kladie Ježiš každému, zdôraznil v homílii Svätý Otec. Neraz na ňu človek dáva vyhýbavé odpovede alebo ju odbíja ako niečo zaváňajúce „komunistickou stranou“. Ak však neodpovedáme v duchu výzvy z 25. kapitoly Matúšovho evanjelia o skutkoch lásky k blížnemu, potom „vedieme obskurný život nedržiac sa toho, čo nás Ježiš učil“. Vtedy „hriech číha pri našich dverách (porov. Gn 4,7) a čaká na príležitosť dostať sa dnu a zničiť nás“, varoval pápež František.

„Či som ja strážca svojho brata?“ Touto kompromisnou odpoveďou sa Kain snaží uniknúť pred Božou nepohodlnou otázkou. Kain sa takto snaží „uniknúť pred Božím pohľadom“, poznamenal pápež. Pripomenul, že Ježiš neraz kladie takého „nepohodlné otázky“: „Miluješ ma?“ – pýtal sa Petra. „Čo o mne hovoria ľudia? ... A čo hovoríte vy?“ – pýtal sa učeníkov.

Ježišove nepohodlné otázky nepripúšťajú kompromis

Na nepohodlnú otázku, ktorú Ježiš kladie aj nám, nemožno dávať vyhýbavú odpoveď, vysvetlil Svätý Otec:

«„Kde je tvoj brat?“ – „Neviem.“ – „Ale tvoj brat má hlad!“ – „Áno, ale určite je na obede vo farskej Charite, tam mu istotne dajú najesť.“ A takouto kompromisnou odpoveďou si zachraňujem kožu. – „Nie, ten druhý, ten, čo je chorý...“ – „Bezpečne je v nemocnici!“ – „Ale v nemocnici nie je miesto! A má lieky?“ – „Nuž, to je jeho vec, ja sa nemôžem miešať druhým do ich života... Veď má azda príbuzných, čo mu tie lieky dajú.“ A týmto si umývam ruky.

„Kde je tvoj brat, ten trestanec?“ – „Nuž, pyká za to, čo si zaslúžil. To čo spravil, nech si odpyká. Už sme unavení z toľkých delikventov na uliciach. Nech pyká.“ – Ale azda nikdy nepočuješ túto odpoveď, ktorá ti je určená z Pánových úst: „Kde je tvoj brat? Kde je tvoj brat, ktorý je využívaný, ktorý pracuje na čierno, deväť mesiacov za rok, aby potom po troch mesiacoch znovu začal na ďalší rok? A takto je bez poistenia, bez dovolenky.“ – „Veď dnes nieto práce a človek berie, čo sa dá.“ Ďalšia kompromisná odpoveď.»

Kde je tvoj brat v tvojom srdci?

Na otázku, ktorú nám Pán kladie, je potrebné odpovedať osobne, a vidieť za ňou tých, o ktorých hovorí v Evanjeliu:

«Dosaďme si sem tých, ktorých Pán vymenúva v Matúšovej 25. kapitole: toho, kto je chorý, kto je smädný, toho, čo nemá šaty, toho maličkého brata, ktorý nemôže chodiť do školy, toho, čo berie drogy, toho, čo je vo väzení... Kde je? Kde je tvoj brat v tvojom srdci? Je miesto pre týchto ľudí v našom srdci? Alebo, bezpochyby, o týchto ľuďoch rozprávame a odľahčujeme si svedomie nejakou almužnou?»

Odpovedzme Pánovi s radosťou

Po hriechu sa Adam snaží ukryť pred ďalšou nepríjemnou otázkou zo strany Boha: „Adam, kde si?“ (porov. Gn 3,9-10). Pred realitou sa však neslobodno ukrývať, pripomenul pápež František v závere homílie:

«Adam sa skryl od hanby, zo strachu. Kiež by sme pocítili túto hanbu. Kde je tvoj brat? Kde si? V akom svete žiješ, že si nevšimneš tieto veci, tieto utrpenia, tieto bolesti? Kde je tvoj brat? ... Kde si? Neskrývaj sa pred realitou. Odpovedz otvorene, oddane, a dokonca radostne, na tieto dve Pánove otázky.»

-jb-

18 februára 2019, 13:00
Čítaj celé >