Hľadaj

Ilustračná snímka: Kongres o zasvätenom živote v diecéze Mbeya v Tanzánii (2021) Ilustračná snímka: Kongres o zasvätenom živote v diecéze Mbeya v Tanzánii (2021) 

Celosvetová štatistika Cirkvi: Kňazov ubúda, výnimkou je Afrika a Ázia

O miernom raste počtu katolíkov celosvetovo a tiež o úbytku povolaní kňazov a rehoľných sestier hovoria čerstvo vydané cirkevné štatistiky obsiahnuté v Pápežskej ročenke 2022 (Annuario Pontificio) a v Štatistickej ročenke Cirkvi 2020 (Annuarium Statisticum Ecclesiae).

Počet pokrstených katolíkov vo svete sa medzi rokmi 2019 a 2020 zvýšil o 16 miliónov, čo predstavuje 1,2%. Celkový počet katolíkov na konci roka 2020 bol jedna miliarda a 360 miliónov. Ak porovnáme tieto údaje s vývojom svetovej populácie, môžeme konštatovať, že podiel katolíkov na svetovej populácii bol stabilný, čiže 17,7%. V roku 2020 svetová populácia predstavovala  7 miliárd a 667 miliónov.

Najvyšší nárast katolíckych veriacich je v Afrike, až 2,1%. Významný nárast sa eviduje aj v Ázii, 1,8%. Regionálny úbytok na Blízkom východe kompenzuje výrazný rast najmä v Juhovýchodnej Ázii. Najnižší populačný rast katolíkov je v Európe, len 0,3%. Pri porovnávaní kontinentov stále zostáva v platnosti skutočnosť, že takmer polovica katolíkov sveta žije na Americkom kontinente, až 48%.

Na konci roka 2020 bolo a svete celkovo 410 219 katolíckych kňazov, diecéznych aj rehoľných, čo je o 4 117 menej ako rok predtým. Z porovnania s rokom 2019 vyplýva, že v Severnej Amerike došlo k poklesu o 1 114 kňazov a v Európe o 4 374. Významný medziročný nárast počtu kňazov naopak vykazuje Afrika: kde pribudlo 1004 kňazov, a Ázia, kde pribudlo 778 kňazov.

Všimnúť si treba klesajúce počty kandidátov na kňazstvo, čiže seminaristov. V roku 2019 ich bolo 114 058, o rok neskôr 111 855. V Európe bol medziročný úbytok 4,3%, v Amerike 4,2% a v Ázii 3,5%. Výnimku tvorí opäť Afrika, kde počet bohoslovcov naopak vzrástol o 2,8%.

Pokiaľ ide o počty, najviac kňazov žije v Európe - až 40,0%, 

potom nasleduje Amerika s 29,3 percentami. Ázia má 17,3%, Afrika 12,3% a Oceánia 1,1% kňazov celosvetovo. Počet katolíkov na jedného kňaza sa veľmi rôzni podľa geografických oblastí. V celosvetovom priemere v roku 2019 na jedného kňaza pripadalo 3 245 katolíkov, o rok neskôr to už bolo 3 314.

Stáli diakoni sú skupinou s najvýraznejším vývojom: ich počet stúpol takmer o jedno percento. Na konci roka  2020 ich bolo celosvetovo 48 635, čiže v porovnaní s počtom kňazov menej ako osmina.

Povšimnutie si zasluhuje nárast počtu u rehoľníkov nekňazov. V roku 2019 ich bolo vo svete 50 295, v roku 2020 štatistika eviduje 50 569. Tento trend je najsilnejší v Európe, kde medziročný nárast rehoľných bratov dosiahol 4%. V Ázii je to 2,8% a v Afrike 1,1%. Na iných kontinentoch je naopak trend klesajúci.

Výrazne klesajúcu dynamiku má celosvetový počet rehoľných sestier. Pokles medzi rokmi 2019 a 2020 bol o 1,7%. Výnimkou je Afrika, kde sestier pribudlo o 3,2% a Ázia, kde je stav ustálený. V Európe je medziročný pokles rehoľníčok vyše 4 percentá, v Amerike takmer 3 percentá. Svojím počtom 619 tisíc celosvetovo rehoľníčky stále prevyšujú počet kňazov, ktorých je 410 tisíc.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

12 februára 2022, 19:16