Hľadaj

Záber z tlačovej konferencie o zneužívaniach v Mníchovskej diecéze Záber z tlačovej konferencie o zneužívaniach v Mníchovskej diecéze  (ANSA)

Zverejnili report o zneužívaniach v Mníchovskej diecéze: 497 obetí za 74 rokov

Prieskum zadaný právnickej kancelárii sa týka prípadov zneužívania a spôsobu, akým sa riešili zo strany biskupov, medzi ktorými je aj J. Ratzinger. Bruni: „Čakáme na oboznámenie sa s obsahom dokumentu. Bolesť a výčitky svedomia nad zneužívaniami, blízkosť obetiam“. Gänswein: „Benedikt XVI. dáva na vedomie svoju osobnú blízkosť a modlitbu za všetky obete, z ktorých niektoré stretol pri príležitosti svojich ciest.“

Salvatore Cernuzio - Vatikán

Najmenej 497 osôb bolo zneužívaných v arcidiecéze Mníchov-Freising za obdobie takmer 74 rokov (1945 až 2019). Z väčšej časti ide o mladé obete mužského pohlavia (247), zatiaľčo 182 je ženského pohlavia, z ktorých 60% bolo vo veku 8-14 rokov. Páchateľov zneužívaní bolo 235, z nich 173 kňazov, deväť diakonov, päť pastoračných referentov, 48 osôb je zo školského prostredia. To sú údaje z reportu o zneužívaniach zo strany kléru v mníchovskej Cirkvi, ktorý vypracovala právnická kancelária Westpfahl Spilker Wastl poverená samotnou arcidiecézou vo februári 2020.

Dvojhodinová tlačová konferencia

Správa bola predstavená dnes ráno na dvojhodinovej tlačovej konferencii v priestoroch „Haus der Deutschen Wirtschaft“, za prítomnosti zástupcov diecézy, avšak nie kardinála Reinharda Marxa. Prítomní boli aj členovia arcidiecéznej rady obetí zneužívania. Počas stretnutia prečítali niekoľko pasáží z vyše tisícstranovej správy právnik Martin Pusch, vedúci poverenej advokátskej kancelárie, a právnička Marion Westphalová.

Vyše roka práce

Vo viac ako rok trvajúcej práci sa report sústredil na riešenie prípadov zneužívania z minulosti prostredníctvom pohovorov a interview s obeťami a s tými, ktorí boli a sú na zodpovedných pozíciách. Zo 71 oslovených osôb na žiadosť odpovedalo 56. Výpovede boli porovnané na konci augusta 2021. Experti identifikovali 67 klerikov ako „skutočných či podozrievaných“ páchateľov zneužívaní, ktorí si zasluhovali kánonickú sankciu. Okrem toho by podľa nich počet nenahlásených trestných činov mal byť „podstatne vyšší“.

Riešenie záležitostí zo strany arcibiskupov

V reporte sa preberá najmä riadenie arcibiskupov, ktorí boli postupne vo vedení v Mníchove: Michaela von Faulhabera, Josepha Wendela, Juliusa Doepfnera, Josepha Ratzingera, Friedricha Wettera a Reinharda Marxa. U emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý bol mníchovským arcibiskupom v rokoch 1977 až 1982, sa skúma aj riadenie v rokoch, keď bol prefektom Kongregácie pre náuku viery. Nezávislá komisia mala identifikovať štyri prípady, ku ktorým došlo počas pôsobenia vtedajšieho kardinála Ratzingera, s tým, že osoby zodpovedné za zneužívanie zostali ešte vo funkcii. Autori reportu sa domnievajú, že tam budú určité zodpovednosti, zatiaľ čo emeritný pápež – ako oni sami uviedli – zodpovedal otázky a vyhlásil, že o situácii nemal vedomosť. Najvypuklejší prípad, týkajúci sa kňaza diecézy Essen, neskôr preloženého do Mníchova, bol známy už od roku 2010.

Cirkev v Mníchove sa vyjadrí 27. januára

Kardinálovi Marxovi, ako povedal Pusch na konferencii, by sa zas pripisovali „chyby“ počínania ohľadom dvoch prípadov zneužívania v roku 2008. Jeho predchodcovi kardinálovi Wetterovi dvadsaťjeden. Konštatovaný bol výrazný nárast počtu udaní od roku 2015. Obsah reportu nebol vedeniu Mníchovskej arcidiecézy až do jeho zverejnenia známy, s výnimkou niekoľkých anticipovaných informácií z nemeckej tlače. Cirkev v Mníchove sa k obsahu reportu vyjadrí, „po počiatočnom preskúmaní“, vo štvrtok 27. januára.

Vyhlásenie Mattea Bruniho

Riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni novinárom povedal: „Svätá stolica sa domnieva, že dokumentu, ktorého obsah v súčasnosti nie je známy, by sa mala venovať náležitá pozornosť. V najbližších dňoch po jeho zverejnení ho bude môcť dôkladne a podrobne preskúmať.“

Ako v nóte ďalej čítame, „Svätá stolica opätovne vyjadruje hanbu a ľútosť nad zneužívaním, ktorého sa dopustili klerici na maloletých, vyjadruje svoju blízkosť všetkým obetiam a potvrdzuje úsilie vynaložené na ochranu maloletých a na zaistenie bezpečného prostredia pre nich.“

Slová Mons. Georga Gänsweina

Osobný sekretár emeritného pápeža Mons. Georg Gänswein novinárom povedal:

„Benedikt XVI. až do dnešného popoludnia nepoznal report Právnickej kancelárie Westpfahl-Spilker-Wastl, ktorý má viac než 1000 strán. V nasledujúcich dňoch text s patričnou pozornosťou preskúma. Emeritný pápež, ako to už viackrát zopakoval počas svojho pontifikátu, vyjadruje zhrozenie a zahanbenie nad zneužívaniami maloletých spáchaných klerikmi, a dáva na vedomie svoju osobnú blízkosť a modlitbu za všetky obete, z ktorých niektoré stretol pri príležitosti svojich apoštolských ciest.“

Ospravedlnenie kardinála Marxa obetiam

Mníchovský arcibiskup, kardinál Reinhard Marx, vydal vyhlásenie, v ktorom v prvom rade adresoval svoje myšlienky tým, „ktorí zakúsili škody a utrpenie zo strany predstaviteľov Cirkvi“. „Som šokovaný a zahanbený,“ hovorí kardinál, ktorý v júni 2021 ponúkol pápežovi svoje odstúpenie práve v súvislosti s „katastrofou“ zneužívania duchovnými v Nemecku. Pápež neskôr jeho rezignáciu odmietol. „Stretnutia s obeťami sexuálneho zneužívania pre mňa znamenali zlom. Zmenili a naďalej menia moje vnímanie Cirkvi,“ hovorí kardinál Marx a „v mene arcidiecézy“ sa ospravedlňuje „za utrpenie, ktoré bolo spôsobené ľuďom v priestore Cirkvi v posledných desaťročiach“.

-zk, jb-

(Zdroj)

20 januára 2022, 17:31