Hľadaj

Audiencia predsedníctva Francúzskej biskupskej konferencie 13. decembra 2021 Audiencia predsedníctva Francúzskej biskupskej konferencie 13. decembra 2021 

Francúzski biskupi hovorili s pápežom o reporte zneužívania maloletých

Svätý Otec prijal v pondelok 13. decembra pred poludním predsedníctvo Francúzskej biskupskej konferencie. Hlavnou témou bola správa CIASE sumarizujúca fenomén zneužívania maloletých v cirkevnom prostredí Francúzsku za obdobie 70 rokov. Biskupi o obsahu stretnutia zreferovali novinárom na tlačovej konferencii.

Priebeh stretnutia so Svätým Otcom priblížili predseda Francúzskej biskupskej konferencie Mons. Eric de Moulins-Beaufort a dvaja podpredsedovia Mons. Olivier Leborgne a Mons. Dominique Blanchet na tlačovom brífingu vo Francúzskom seminári v Ríme.

Ako referuje Cyprien Viet z francúzskej sekcie Vatican News, biskupi vysvetlili, že podľa každoročného zvyku prišli podať pápežovi správu o práci svojho nedávneho plenárneho zhromaždenia. Francúzsky biskupský zbor sa tentoraz na stretnutí Lurdoch od 2. do 8. novembra zameral najmä na správu CIASE, ktorej zverejnenie 5. októbra spôsobilo vo Francúzsku obrovský šok. Prieskum vykonaný z iniciatívy samotných biskupov dospel k súhrnnému údaju 330 000 obetí sexuálneho násilia v Katolíckej cirkvi od roku 1950.

Remešský arcibiskup Éric de Moulins-Beaufort vysvetlil, že francúzski biskupi počas tohto zhromaždenia v Lurdoch zažili „obrátenie“, pričom biskup Olivier Leborgne dokonca hovoril o „duchovnom dobrodružstve“, ktoré ich viedlo k tomu, že do centra svojho prístupu postavili počúvanie obetí a starostlivosť o ne. To zahŕňa prevzatie inštitucionálnej zodpovednosti, ktorá prevyšuje individuálne zlyhania.

Počas dnešného stretnutia „pápež zdôraznil dôstojnosť 

nášho postoja a spôsobu, akým zohľadňujeme správu CIASE, a povzbudil nás, aby sme v tom pokračovali synodálnym spôsobom“, vysvetlil predseda biskupskej konferencie. Správa tak zostáva platným základom pre prácu, a to aj napriek nedávnym kontroverziám. Svätý Otec prejavil záujem o niektoré prvky, ktoré mu mohli priamo vysvetliť, najmä o historické údaje o spôsobe, akým sa Cirkev vo Francúzsku kedysi zaoberala „problémovými kňazmi“. Ako potvrdili biskupi, pápež prijme aj Jeana-Marca Sauvého, ktorý viedol vypracovanie reportu, pričom termín ešte len bude určený.

Konkrétne aspekty zaobchádzania so zneužívaním maloletých prebrali predstavitelia Konferencie biskupov Francúzska aj s prefektom Kongregácie pre biskupov kardinálom Marcom Ouelletom a prefektom Kongregácie pre zasvätený život kardinálom Braz de Avizom, ktorí boli s reportom oboznámení. V januári sa francúzski biskupi stretnú s predsedníctvami biskupských konferencií Nemecka a Švajčiarska, čo umožní výmenu skúseností s inými prieskumami uskutočnenými podľa inej metodiky.

Pápež sa v diskusii s francúzskymi biskupmi vrátil aj k celocirkevnému stretnutiu predstaviteľov biskupských konferencií o ochrane maloletých vo februári 2019, pri ktorom potvrdil odhodlanie „vykonať všetku potrebnú prácu“ na riešenie zla pri jeho koreňoch a na celosvetovej úrovni. Jeho výzvou pre biskupov je „duchovná cesta“, „postaviť sa pred Pána“ a prijať svoju zodpovednosť „pred obeťami a pred Kristom“.

V súvislosti s nedávnou rezignáciou arcibiskupa Michela Aupetita, teraz už emeritného parížskeho arcibiskupa, „sa nám pápež zveril so svojím zármutkom nad tým, že musel prijať toto rozhodnutie“, keďže „atmosféra, ktorá sa vytvorila, mu už nedovoľuje vykonávať úrad“, priblížili biskupi na novinárskom brífingu. Pápež František podľa ich slov vyjadril „úctu k pastoračnej reakcii biskupa Aupetita“ a ironicky sa zmienil o „tých krásnych dušiach, ktoré kričia neakceptujúc, že biskupi môžu byť hriešnikmi“, čo je postoj, ktorý je v protiklade s postojom „Božieho ľudu, ktorý sa modlí, ktorý trpí“, vysvetlil Mons. de Moulins-Beaufort.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

13 decembra 2021, 20:16