Hľadaj

Záber z tlačovej konferencie biskupov Francúzska Záber z tlačovej konferencie biskupov Francúzska 

Francúzski biskupi prijali opatrenia na prevenciu zneužívania maloletých

Konferencia biskupov Francúzska v pondelok prezentovala výsledky svojho plenárneho zasadnutia v Lurdoch. Po nedávnom zverejnení šokujúceho reportu o viac než 300 tisíc prípadov zneužívaní vo francúzskej Cirkvi spáchaných za posledných 70 rokov, sa biskupi zamerali osobitne na túto problematiku.

Prijaté opatrenia na boj proti zneužívaniam prezentoval v pondelok 8. novembra na tlačovej konferencii v Paríži predseda biskupskej konferencie Mons. Éric de 

Moulins-Beaufort. Biskupi požiadajú pápeža, aby do Francúzska vyslal tím vizitátorov, ktorí by zhodnotili plnenie ich misie v oblasti ochrany maloletých a navrhli potrebné opatrenia.

Na tlačovej konferencii bolo oznámených aj niekoľko ďalších rozhodnutí, ako napríklad vytvorenie kánonického trestného súdu, ktorý bude formálne zriadený 1. apríla 2022 s právomocou v prvostupňových procesoch pre všetky diecézy. Na občianskej úrovni sa rozšíri podpisovanie protokolov medzi diecézami a prokuratúrami. Tento systém už bol zavedený v 17 diecézach vrátane Paríža.

„Počúvajúc obete zneužívania a poučení správou CIASE zaujímajú francúzski biskupi postoj podriadenia sa Božiemu slovu, ktoré ich nabáda konať a prijať opatrenia, aby Cirkev plnila svoje poslanie vo vernosti Kristovmu evanjeliu,“ uviedla Konferencia biskupov Francúzska. Oznámila aj vytvorenie nezávislého celonárodného orgánu pre uznanie a odškodnenie, ktorého vedenie bolo zverené právničke Marie Derain de Vaucresson z Ministerstva spravodlivosti. Tento orgán nahrádza predchádzajúci mechanizmus vytvorený v marci 2021. Kompenzačný fond bude financovaný z predaja majetku biskupskej konferencie a diecéz.

V súvislosti so synodálnym procesom, ktorý inicioval pápež František, bolo vytvorených osem pracovných skupín, do ktorých budú zapojení laici, diakoni, kňazi, zasvätené osoby, biskupi, ako aj obete zneužívanie. Skupiny sa špecializujú na nasledovné aspekty v rámci prevencie a ochrany maloletých v Cirkvi:

„Výmena osvedčených postupov tvárou v tvár nahláseným prípadom“, „Spoveď a duchovné sprevádzanie“, „Sprevádzanie kňazov volaných na zodpovednosť“, „Rozlišovanie povolania a formácia budúcich kňazov“, „Sprevádzanie služby biskupov“, „Ako zapojiť laikov do práce biskupskej konferencie“, „Analýza príčin sexuálneho násilia v Cirkvi“, „Prostriedky ostražitosti a kontroly združení veriacich, ktorí vedú spoločný život a všetkých skupín založených na osobitnej charizme“.

Na programe je aj systematické preverovanie trestného registra všetkých pastoračných pracovníkov, laikov, rehoľníkov a klerikov, ktorí majú pracovať s maloletými, ako aj zavedenie celonárodného systému pravidelne aktualizovaných preukazov (celebretov) pre všetkých kňazov s uvedením fakulty na vysluhovanie spovede. Jedným zo zámerov je tiež zabezpečiť, aby v poradných orgánoch seminárov a formačných domov bola vždy aspoň jedna žena, aj s hlasovacím právom.

-zk, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

09 novembra 2021, 17:41