Hľadaj

Ilustračná snímka: Úseky synodálnej cesty Ilustračná snímka: Úseky synodálnej cesty 

Kardinál Grech o synode 2021-2023: biskupi do nej zapoja všetkých pokrstených

„Konzultačná fáza je tou základnou, a má zapojiť nielen katolíkov, ale všetkých pokrstených“. Aj týmito slovami vysvetlil kardinál Mario Grech dôležitosť prvej diecéznej fázy synodálnej cesty, ktorá sa otvára o mesiac, 10. októbra. Generálny sekretár Synody biskupov v rozhovore pre vatikánske médiá objasňuje prvú, tzv. konzultačnú fázu synody.

Diecézna fáza budúcej synody, ktorá sa začne v októbri, nebude prípravnou fázou, ale bude už synodou. Túto novosť pripomenuli v utorok 7. septembra počas tlačovej konferencie, na ktorej predstavili Prípravný dokument a Vademecum pre XVI. riadne generálne zhromaždenie Biskupskej synody na tému „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia”, ktoré sa bude konať v roku 2023.

Generálny sekretár biskupskej synody kardinál Mario Grech oznámil, že zatiaľ čo pápež František slávnostne otvorí túto synodálnu cestu 10. októbra v Ríme, v nasledujúcu nedeľu 17. októbra ju každý biskup začne liturgickým slávením vo svojej partikulárnej cirkvi.

Od októbra 2021 do októbra 2023 bude proces rozdelený do troch fáz. Od diecéznej fázy sa prejde do fázy kontinentálnej, pričom obe budú mať samostatnú metodiku (pracovný nástroj), a proces sa ukončí fázou na úrovni univerzálnej Cirkvi. Ako uviedol kardinál Grech, prípravný dokument má byť pracovným nástrojom „na podporu prvej fázy načúvania a konzultácií s Božím ľudom v jednotlivých cirkvách (október 2021 - apríl 2022) v nádeji, že pomôže uviesť do pohybu myšlienky, energiu a tvorivosť všetkých, ktorí sa zúčastnia na tejto ceste, a uľahčí zdieľanie plodov ich angažovanosti“.

Generálny sekretár Synody biskupov kardinál Mario Grech odpovedal i na nasledujúce otázky redaktora talianskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu Fabia Colagrandeho:

Vaša Eminencia, prečo synoda o synodalite?

Pretože Cirkev chce lepšie pochopiť samu seba. Ak Cirkev neprevezme štýl synodality, nebude Cirkvou. Hovorím to preto, lebo ako nám pripomína Magistérium, hovoriť o synodalite a Cirkvi znamená hovoriť o tom istom. Ak nebude Cirkev, ktorá je spoločenstvom,

 v ktorom sa všetci pokrstení cítia byť účastní, potom utrpí aj evanjelizácia.

Akú etapu na synodálnej ceste predstavuje zverejnenie týchto dvoch dokumentov?

Je pravda, že Synoda bude slávnostne otvorená 10. októbra, ale môžeme povedať, že zverejnením týchto dvoch textov, a najmä Prípravného dokumentu, sa synodálna cesta už začala. Pretože keď sa raz dokument dostane do diecéz prostredníctvom biskupov, začne sa príprava prvej fázy synodálneho procesu, a to konzultácie s Božím ľudom, čo je základnou fázou pre úspech budúcej synody.

Kto bude protagonistom tohto prvého okamihu konzultácie?

Boží ľud, a ako hovorí Lumen gentium, keď hovoríme Boží ľud, máme na mysli všetkých: od sv. Petra, Svätého Otca, až po posledného pokrsteného.

Takže aj tí, ktorí nepraktizujú alebo sú ďaleko od Cirkvi?

Všetci pokrstení majú príležitosť komunikovať so svojím pastierom a Cirkvou to, o čom sú vedome presvedčení, že Duch Svätý chce dnes Cirkvi komunikovať. Hovorím vám, že tento okruh je ešte širší: nie je to výzva len pre členov Katolíckej cirkvi, ale pre všetkých pokrstených, pretože táto cesta má aj ekumenický rozmer.

-mh-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

11 septembra 2021, 20:04