Hľadaj

Archívny záber zo zasadania Synody biskupov Archívny záber zo zasadania Synody biskupov 

Zverejnili Prípravný dokument a Vademecum pre konzultačnú fázu Synody

Generálny sekretariát synody biskupov v utorok 7. septembra zverejnil dva dokumenty, ktoré majú usmerňovať priebeh blížiacej sa Synody na tému synodality Cirkvi: Prípravný dokument a Vademecum. Oba texty dnes predstavili na tlačovej konferencii vo Vatikáne.

Spomínaná synoda bude slávnostne otvorená 9. - 10. októbra v Ríme a 17. októbra v jednotlivých cirkvách.  Skončí sa zasadaním biskupov vo Vatikáne v roku 2023 na tému: „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia“.

V Tlačovom stredisku Svätej stolice dokumenty novinárom predstavili generálny sekretár Synody biskupov kardinál Mario Grech, dvojica 

podsekretárov Synody a  dvaja z jej poradcov - konzultorov.

Počúvať „bez predsudkov“. Ujať sa slova, a to „s odvahou a paréziou“. Viesť dialóg s Cirkvou, spoločnosťou a inými kresťanskými konfesiami. Aj o tomto hovorí Prípravný dokument, ktorý má byť predovšetkým „nástrojom“ na uľahčenie prvej fázy počúvania a konzultácií s Božím ľudom v jednotlivých cirkvách. Prvá fáza sa začne v októbri 2021 a skončí sa v apríli 2022.

Vademecum je zas koncipované ako „príručka“, ktorá ponúka „praktickú podporu“ diecéznym referentom pri príprave Božieho ľudu. Obsahuje online modlitby, príklady nedávnych synod, slovník pojmov pre synodálny proces. „Nejde o knihu pravidiel“, je to  „príručka na podporu úsilia každej miestnej cirkvi“.

V základoch oboch publikácií stojí otázka: „Ako sa dnes na rôznych úrovniach (od miestnej až po univerzálnu) dosahuje ono „spoločné kráčanie“, ktoré umožňuje Cirkvi ohlasovať evanjelium v súlade so poslaním, ktoré jej bolo zverené a k akým krokom nás Duch pozýva, aby sme rástli ako synodálna Cirkev?“

Dokument zdôrazňuje potrebu „žiť participatívny a inkluzívny cirkevný proces“, ktorý ponúka každému, najmä ľuďom na okraji, možnosť vyjadriť sa a byť vypočutý. Zdôrazňuje tiež potrebu rozpoznať i doceniť rozmanitosť chariziem a preskúmať, „ako sa v Cirkvi žije zodpovednosť a moc“.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

07 septembra 2021, 18:09