Hľadaj

Ilustračná snímka (lockdown v Ríme, jar 2020) Ilustračná snímka (lockdown v Ríme, jar 2020) 

Fond zriadený pápežom počas pandémie pomohol 2500 Rimanom v núdzi

Vďaka tzv. Fondu „Ježiša, Božieho robotníka“ (Fondo Gesù Divino Lavoratore), zriadeného pápežom Františkom pre ľudí najviac postihnutých finančnou a pracovnou krízou v dôsledku pandémie, prijalo doteraz pomoc 2500 Rimanov. Doterajšie výsledky rok trvajúceho projektu prezentovali v utorok 3. augusta v sídle Rímskeho vikariátu v Lateráne.

Do projektu, ktorý inicioval pápež sa pred rokom zapojilo aj mesto Rím a región Lácio podpísaním tzv. „Aliancie pre Rím“. Podpísali ju predseda Regiónu Lácio Nicola Zingaretti, primátorka Ríma Virginia Raggiová, ktorí nechýbali ani pri utorkovej prezentácii a vikár  pre mesto Rím kardinál Angelo De Donatis, ktorého zastupoval viceregent Rímskej diecézy Mons. Gianpiero Palmieri.

Základný vklad, ktorý fondu poukázal Svätý Otec, predstavoval jeden milión eur. Po 500 tisíc eur prispeli potom aj Región Lácio a Rímsky magistrát.  Prvý milión bol poukázaný Rímskej diecéznej charite na podporu pre pracovné oblasti, ktoré pandémia zasiahla najsilnejšie. Postupne do fondu prispeli aj podniky a súkromné osoby, a to celkovou sumou 201 tisíc eur.

Fond „Ježiš, Boží robotník“ podporuje tie rodiny, ktoré si v dôsledku pandémie Covidu-19 nemôžu udržať dôstojnú a prijateľnú životnú úroveň. Pomoc doteraz prijalo viac než 2500 osôb, na základe 920 poslaných žiadostí. V projekte pomáha viac než 400 dobrovoľníkov, ktorí sa vydávajú aj do tých najzabudnutejších oblastí Ríma a nadväzujú s obyvateľmi priamy kontakt.

Primátorka Ríma Raggiová zdôraznila: „Musíme dôjsť k tým, ktorí dodnes nenašli silu prosiť o pomoc. Nemôžeme dovoliť, aby odpovede poskytovala kriminalita.”

Mons. Palmieri vysvetli, že „súčasťou aktivít spojených s fondom sú aj stáže a sprievodné kurzy, aby sa adresáti pomoci stali nielen príjemcami,

ale aby sa mohli postaviť na vlastné nohy“. „Prostredníctvom tohto projektu sme sa pokúsili, každý svojím dielom a schopnosťami, čeliť sklonu k sebectvu tým, že sme pomáhali iným“, dodal viceregent Rímskej diecézy.

Mons. Ambarus, bývalý riaditeľ Rímskej diecéznej charity vyzdvihol morálnu silu žien, ktorá sa ukázala aj v čase vrcholiacej pandémie: „Aká veľká sila sa v tomto období ukázala u žien! Videli sme matky, ktoré sa postavili do radu pri charitných výdajniach jedla, aby sa postarali o svoje deti aj za cenu zahanbenia, stojac tam so zrakom skloneným k zemi. Boli tam však preto, aby bránili rodinu. Skutočnou silou rodín nie je príjem, častokrát mužský, ale hnacia morálna sila žien.“

-zk-

05 augusta 2021, 14:49