Hľadaj

Podpisovanie "Aliancie pre Rím", zľava: Nicola Zingaretti, kardinál Angelo De Donatis a Virginia Raggiová  (12. jún 2020) Podpisovanie "Aliancie pre Rím", zľava: Nicola Zingaretti, kardinál Angelo De Donatis a Virginia Raggiová (12. jún 2020) 

Aliancia pre Rím s účasťou Cirkvi a samosprávy pomôže udržať zamestnanosť

V sídle Rímskeho vikariátu v Lateráne v piatok 12. júna predstavili verejnosti nový finančný fond zriadený Svätým Otcom Františkom na pomoc obyvateľom Ríma, ktorí sa v dôsledku pandémie ocitli v náročnej situácii, predovšetkým ohľadom zamestnania.

Fond nesie meno „Ježiš, Boží robotník“ (Fondo Gesù Divino Lavoratore). Pri jeho prezentovaní bola podpísaná tzv. „Aliancia pre Rím“, ako protokol o vzájomnom porozumení ohľadom používania tohto fondu, čo bolo tiež túžbou pápeža Františka. Alianciu podpísali predseda Regiónu Lácio Nicola Zingaretti, primátorka Ríma Virginia Raggiová a vikár  pre mesto Rím kardinál Angelo De Donatis.

Pripomeňme, že základný vklad zo strany Svätého Otca je jeden milión eur. Ďalším miliónom prispeli na polovicu po 500 tisíc eur Región Lácio a Rímsky magistrát.  Prvý milión už bol poukázaný Rímskej diecéznej charite na podporu pre pracovné oblasti, ktoré pandémia zasiahla najsilnejšie.

Fond „Ježiš, Boží robotník“ podporí tie rodiny, ktoré si v dôsledku pandémie Covidu-19 nemôžu udržať dôstojnú a prijateľnú životnú úroveň.

„Je to historický okamih“, uviedol kardinál De Donatis pri oficiálnom predstavení fondu médiám. Vysvetlil, že Fond Ježiša, Božieho robotníka podporí „tých, ktorým hrozí, že zostanú vylúčení z inštitucionálnej ochrany, a ktorí potrebujú podporu, ktorá ich bude sprevádzať, kým sa nebudú môcť znova samostatne rozbehnúť.“

-mh, jb-

12 júna 2020, 19:42