Hľadaj

Svetové stretnutie rodín 2022 reprezentuje obraz Marka Rupnika

„Toto tajomstvo je veľké“ - takto sa nazýva dielo, ktoré je oficiálnym obrazom 10. svetového stretnutia rodín, ktoré sa bude konať v roku 2022 v Ríme. Autorom diela je umelec a teológ, jezuitský páter Marko Ivan Rupnik.

Oficiálnym obrazom Svetového stretnutia rodín 2022 je zobrazenie výjavu zo svadby v Káne Galilejskej. Dielo, na ktorom prevládajú teplé farby, má rozmery 80x80 cm a bol vytvorený vinylovými farbami na sadre nanesenej na drevo. Autor Marko Rupnik SJ je i riaditeľom Centra Aletti, ktoré je súčasťou misie Spoločnosti Ježišovej.

Výjav z príbehu svadby v Káne Galilejskej predstavuje na obraze päť postáv: na ľavej strane sa objavujú nevesta a ženích zahalení závojom, ďalej sluha, ktorý nalieva víno a podľa starokresťanskej ikonografie má tvár svätého Pavla. Ten rukou odťahuje závoj a v súvislosti so sobášom zvolá: «Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi» (Ef 5,32). Ďalšie dve postavy predstavujú Krista a jeho Nevestu Cirkev.

Obraz tak odhaľuje, ako je sviatostná láska medzi mužom a ženou odrazom nerozlučiteľnej lásky a jednoty medzi Kristom a Cirkvou: Ježiš za ňu vylial svoju krv. Ako vysvetľuje páter Rupnik, „v Káne Galilejskej sa premenou vody na víno otvárajú horizonty sviatosti, čiže prechodu od vína ku Kristovej krvi. Pavol v skutočnosti vylieva tú istú krv, ktorú Nevesta zbiera do kalicha.“

„Dúfam, že prostredníctvom tohto malého obrazu môžeme pochopiť, že pre nás kresťanov je rodina vyjadrením sviatosti a to úplne mení jej význam,

 pretože sviatosť vždy predstavuje premenu,“ hovorí páter Marko Rupnik o svojom diele. V kresťanskom manželstve sa totiž láska manželov premieňa, pretože sa stala účastnou na láske, ktorú má Kristus k Cirkvi. V tomto zmysle má manželstvo cirkevný rozmer a je neoddeliteľné od Cirkvi.

Sprievodné slovo autora na hlbšie vysvetlenie diela je k dispozícii v podobe videa na YouTube Rímskej diecézy v plnej alebo skrátenej verzii, s titulkovaným prekladom v piatich jazykoch.

Pripomeňme, že obraz Marka Rupnika je po modlitbe a logu tretím oficiálnym symbolom a pastoračným nástrojom v príprave na ceste k Svetovému stretnutiu rodín, ktoré sa bude konať od 22. do 26. júna 2022 v Ríme.

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

29 júla 2021, 14:24