Hľadaj

Foto z audiencie Dikastéria pre laikov, rodinu a život (nov. 2019) Foto z audiencie Dikastéria pre laikov, rodinu a život (nov. 2019)  

Svätý Otec pozýva diecézy na 10. svetové stretnutie rodín 2022

Svetové stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční v Ríme od 22. do 26. júna 2022 ako desiate v poradí, bude prebiehať vo dvoch paralelných formách. Okrem centrálneho stretnutia v Ríme budú rodiny zhromaždené aj v jednotlivých diecézach sveta. Pápež František dnes oslovil všetkých veriacich cez video, aby ich pozval k účasti na tomto veľkom podujatí, ktoré bude vyvrcholením Roka rodiny „Amoris laetitia“.

Centrálnu prípravu 10. svetového stretnutia rodín má pod patronátom vatikánske Dikastérium pre laikov, rodinu a život. Svätý Otec vo videu vysvetľuje zámer a organizačný systém podujatia a pozýva veriacich k účasti.

Videoposolstvo pápeža Františka

„Drahí bratia a sestry, najbližšie Svetové stretnutie rodín sa uskutoční v Ríme v júni 2022. Jeho témou je „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“. Po ročnom odklade z dôvodu pandémie je túžba opäť sa stretnúť veľká.

Pri predchádzajúcich svetových stretnutiach zostala väčšina rodín doma 

a stretnutie bolo vnímané ako odohrávajúce sa v diaľke, sledované nanajvýš ak v televízii, alebo pre väčšinu rodín neznáme. Tentoraz bude mať celkom novú formu, a je to prozreteľnostná príležitosť zapojiť do svetového podujatia všetky rodiny túžiace pocítiť, že sú súčasťou cirkevného spoločenstva.

Stretnutie bude mať multicentrickú a difúznu podobu (rozptýlenú do viacerých centier), čo pomôže zapojeniu diecéznych spoločenstiev celého sveta. Rím bude hlavným miestom konania, kde sa niektorí delegáti rodinnej pastorácie zúčastnia na Festivale rodín, na Pastorálnom kongrese a na svätej omši, ktoré sa budú vysielať do celého sveta.

V rovnakých dňoch bude môcť byť každá diecéza centrom lokálneho stretnutia pre svoje vlastné rodiny a komunity. Týmto spôsobom sa budú môcť zúčastniť všetci, aj tí, ktorí nebudú môcť prísť do Ríma. Tam, kde je to možné, preto pozývam diecézne spoločenstvá, aby naplánovali iniciatívy k téme Stretnutia, s využitím symbolov, ktoré pripravuje Rímska diecéza. Prosím vás, aby ste v tomto organizovaní sa spolu s rodinami boli živí, aktívni a tvoriví, zladení s tým, čo bude prebiehať v Ríme.

Ide o cennú príležitosť vložiť sa s nadšením do rodinnej pastorácie: manželské páry, rodiny a duchovní pastieri pospolu. A tak s odvahou, drahí duchovní pastieri a drahé rodiny, pomáhajte si navzájom pri organizovaní stretnutí v diecézach a vo farnostiach všetkých kontinentov. Šťastnú cestu smerom k blížiacemu sa Svetovému stretnutiu rodín! A nezabudnite sa za mňa modliť. Ďakujem!“

Logo Svetového stretnutia rodín 2020
Logo Svetového stretnutia rodín 2020

Dve paralelné formy: v Ríme a v diecézach

Podľa informácie organizátorov ústredného stretnutia v Ríme, dejiskom spomenutého Festivalu rodín a Teologicko-pastorálneho kongresu bude Aula Pavla VI. vo Vatikáne. Hlavná svätá omša bude na Námestí sv. Petra. Na týchto iniciatívach sa zúčastnia najmä delegáti z biskupských konferencií a medzinárodných hnutí zapojených do pastorácie rodiny.

Druhá forma stretnutia s dejiskom v jednotlivých diecézach bude závisieť od iniciatívy miestnych biskupov, ktorí podľa témy stretnutia „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“ môžu naplánovať iniciatívy a s využitím spoločných symbolov Desiateho svetového stretnutia rodín, ako sú logo, modlitba, hymna a grafické materiály.

-mh, jb-

02 júla 2021, 13:23