Hľadaj

Sestra Nathalie Becquartová, druhá tajomníčka Synody biskupov (júl 2021) Sestra Nathalie Becquartová, druhá tajomníčka Synody biskupov (júl 2021) 

Sestra Nathalie Becquartová: Niet synody bez duchovného života

Už sú v plnom prúde prípravy na biskupskú synodu na tému synodality, ktorej proces vyvrcholí v októbri 2023 v Ríme. Synodálna cesta sa slávnostne začne vo Vatikáne za prítomnosti pápeža 9. a 10. októbra 2021.

Jeden zo základných rozmerov prípravy synody sa týka duchovného života. Pápež František to jasne pripomenul 30. apríla tohto roku pri audiencii delegácie Talianskej katolíckej akcie: „Musíme byť presní, keď hovoríme o synodalite, o synodálnej ceste, o synodálnej skúsenosti. Nie je to parlament (...) Synodalita nie je len diskusia o problémoch, o rôznych veciach, ktoré sú v spoločnosti (...) Synodalita nemôže existovať bez Ducha a niet Ducha bez modlitby.”

Práve v tejto súvislosti sa v rámci prípravy synody konal 1. júla študijný deň zameraný na duchovnosť, čiže „spiritualitu“ synodality. Význam tejto témy vysvetlila v rozhovore pre Vatican News sestra Nathalie Becquartová, druhá tajomníčka (podsekretárka, sotto-segretario) Synody biskupov. Sestra Nathalie pochádza z Francúzska a je členkou rehoľnej kongregácie xaveriánok, pomenovaných podľa sv. Františka Xavérskeho, patróna misií. Prinášame jej odpovede na otázky redaktorky francúzskej sekcie Vatikánskeho rohlasu Adélaïde Patrignaniovej:

S akým cieľom sa konal deň štúdia a reflexie o spiritualite synodality? Existuje len jedna spiritualita, alebo môžeme hovoriť o rozličných spiritualitách?

„Tento aspekt si vyžaduje prehĺbenie. Myšlienkou bolo začať od skúseností rôznych spiritualít, keďže v Cirkvi je mnoho duchovných rodín, analyzovať spôsob, akým každá z týchto duchovných rodín prežíva spoločné rozlišovanie, toto hľadanie jednoty pre misiu, čo predstavuje synodalita, a odtiaľto nájsť spoločné črty. Bol to bádateľský deň: je totiž zásadné a celkom isté, že neexistuje synodalita bez spirituality, pretože synodalita kladie do svojho centra skutočnosť, že kráčame spolu s Kristom a počúvame Ducha Svätého. Tento duchovný rozmer je preto skutočne základným rozmerom synodality, ktorý treba skúmať ešte viac do hĺbky.“

Máte aj komisiu pre spiritualitu? A aká bude úloha spirituality na synodálnej ceste k zhromaždeniu v roku 2023?

„Na prípravu budúcej synody boli zriadené štyri komisie: jedna pre teológiu, jedna pre metodológiu, jedna práve pre spiritualitu – tá je v procese vytvárania a študijný deň 1. júla mal za cieľ rozbehnúť túto prácu –, a potom tu bude aj komisia pre komunikáciu. To všetko má za úlohu podopierať celú synodálnu cestu, celý proces na rôznych úrovniach, aby sa prežíval a predkladal ako duchovné kráčanie. Úloha komisie určite predstavuje ústrednú os synodality, ktorou je spiritualita,

pretože bez duchovného kráčania nemôže existovať žiadna synoda. Je to naozaj cesta načúvania Duchu Svätému.“

Sestra Nathalie Becquartová odpovedala aj na otázku o zapojení rehoľných kongregácií a tiež aj nových spoločenstiev do procesu synody:

„Pokiaľ ide o synodu, k účasti na nej je pozvaný celý Boží ľud v celej jeho rozmanitosti. Konzultácie sa uskutočňujú najmä prostredníctvom diecéz, biskupských konferencií, ale aj prostredníctvom foriem zasväteného života, laických hnutí a nových uznaných komunít.“

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

23 júla 2021, 16:09