Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

V deň Panny Márie Pomocnice sa modlíme za Cirkev v Číne

Cirkev slávi dnes 24. mája Svetový deň modlitby za Cirkev v Číne. Zriadil ho v roku 2007 pápež Benedikt XVI. v každoročnom termíne sviatku Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorá je patrónkou Číny.

Pápež František pozval už v nedeľu veriacich k aktívnej účasti na tomto dni modlitby,  keď pri poludňajšom stretnutí s veriacimi uviedol:

„Matku Pána a Matku Cirkvi si ctia s osobitnou nábožnosťou vo Svätyni Šešan v Šanghaji a vytrvalo ju vzývajú kresťanské rodiny v skúškach i nádejach uprostred každodenného života.

Aké je dobré a potrebné, aby boli členovia 

jednej kresťanskej rodiny a komunity vždy viac zjednotení v láske a viere! Takýmto spôsobom sa rodičia i deti, starí rodičia i mládež, duchovní pastieri i veriaci môžu dať viesť príkladom prvých učeníkov, ktorí boli na slávnosť Turíc jednomyseľní v modlitbe s Máriou v očakávaní Ducha Svätého.

Pozývam vás preto sprevádzať horlivou modlitbou kresťanských veriacich v Číne, našich drahých bratov a sestry, ktorých nosím v hĺbke svojho srdca. Nech ich Duch Svätý, hlavný aktér misie Cirkvi vo svete, vedie a pomáha im byť nositeľmi radostného ohlasovania, svedkami dobra a lásky a budovateľmi vlasti spravodlivosti a pokoja.“

-jb-

24 mája 2021, 16:26