Hľadaj

Novomenovaný biskup Hong Kongu páter Stephen Chow Sau-yan SJ Novomenovaný biskup Hong Kongu páter Stephen Chow Sau-yan SJ 

Pápež František vymenoval za biskupa Hong Kongu jezuitu Stephena Chow Sau-yana

Svätý Otec vymenoval nového biskupa Hong Kongu. Je ním doterajší provinciál čínskych jezuitov, 61-ročný páter Stephen Chow Sau-yan. Diecézny stolec v Hong Kongu bol vakantný od smrti biskupa Michaela Yeunga v roku 2019.

Menovanie zverejnilo vatikánske Tlačové stredisko v pondelok 17. mája spolu so životopisom nominovaného biskupa. Stephen Chow Sau-yan pochádza priamo z Hong Kongu, kde sa narodil 7. augusta 1959.  Ešte pred vstupom do Spoločnosti Ježišovej získal na americkej Univerzite Minnesota magisterský titul zo psychológie. Po noviciáte, ktorý absolvoval v rokoch 1984-86 študoval filozofiu v Írsku a v rokoch 1988-93 teológiu v Hong Kongu, kde 16. júla 1994 prijal kňazskú vysviacku.

Pokračoval štúdiami na Loyola University v Chicagu a neskôr na Harvardskej univerzite v Bostone, kde v roku 2006 získal doktorát z pedagogicko-psychologických vied. V roku 2007 P. Stephen Chow Sau-yan zložil posledné rehoľné sľuby. Ďalej pôsobil ako supervízor dvoch jezuitských kolégií - v Hong Kongu a Wah Yan v Kowloone, ako čestný asistent na Hongkongskej univerzite (2008-15) a ako formátor jezuitov v období 2009-17.

Od roku 2009 bol predsedom Komisie pre školstvo Čínskej provincie jezuitov a od r. 2012 sa venoval aj vyučovaniu psychológie v Diecéznom seminári Ducha Svätého v Hong Kongu. V období 2012-14 bol členom Presbyterskej rady Diecézy Hong Kong, v rokoch 2013-17 konzultorom provincie a od roku 2017 členom Diecéznej školskej rady.

Od roku 2018 až doteraz bol páter Stephen Chow Sau-yan provinciálom Čínskej provincie Spoločnosti Ježišovej a od roku 2020 zástupcom sekretára Združenia predstavených mužských reholí v Hong Kongu.

Generálny predstavený jezuitov P. Arturo Sosa po správe o menovaní zablahoželal nominantovi k novej službe a vyjadril potešenie, „že páter Stephen môže ďalej slúžiť“. Zároveň dodal: „My jezuiti sme hrdí na naše vzťahy s čínskym národom, ktoré siahajú k veľkému misionárovi Matteovi Riccimu, ktorý mal čínsku kultúru vo veľkej úcte“.

Diecéza ležiaca na území niekdajšej britskej kolónie, kde boli v minulom roku zaznamenané silné strety medzi vládou a občanmi, zostávala vakantná od 3. januára 2019, keď zomrel biskup Michael Yeung Ming-cheung. Ten prevzal biskupský stolec v auguste 2017 po kardinálovi John Tong Honovi, ktorý sa zriekol úradu vo veku 77 rokov a po smrti svojho nástupcu bol vymenovaný za apoštolského administrátora diecézy. Ešte prv, v období 2002-09 bol na čele diecézy saleziánsky kardinál Joseph Zen Ze-kiun.

-jb-

17 mája 2021, 22:43