Hľadaj

Pápežská omša pripomenie 500 rokov kresťanstva na Filipínach

V nedeľu 14. marca sa Bazilika sv. Petra rozozvučí filipínskymi spevmi. Príležitosťou bude 500. výročie príchodu kresťanstva na územie Filipínskeho súostrovia. Svätý Otec František bude o 10. hodine sláviť svätú omšu 4. pôstnej nedele spolu so zástupcami filipínskej komunity, vedenej kardinálom Luisom Antoniom Taglem, prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Pri liturgii zaznie aj filipínsky jazyk tagalog.

Cirkev na Filipínach oslavuje 500-ročnicu začiatku evanjelizácie krajiny s mottom „Gifted to give“, odkazujúcim na Ježišove slová „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“. Odovzdávanie daru viery ďalej, čiže prehĺbenie evanjelizácie v meniacich sa podmienkach dnešnej doby je aj cieľom slávenia jubilea, vysvetlil pre Vatikánsky rozhlas predseda Konferencie biskupov Filipín Mons. Romulo Geolina Valles:

„Jubilejné slávenia ako je toto slúžia na venovanie pozornosti určitým aspektom, napríklad tomu, ako sa na Filipínach evanjelizuje dnes. Dnes sa evanjelizuje so zámerom nadobudnúť hlboké vedomie a docenenie toho, že my sami, náš život, je darom od Pána. Toto je dôvod výberu témy týchto jubilejných osláv: «obdarení pre dávanie», aby sme si uvedomili, že sme darom Božím. A spolu s tým je tu aj túžba podeliť sa s touto vierou a obdariť ňou druhých.“

Zmyslom početných aktivít tohto jubilejného roka je aj prehĺbenie sa v chádpaní zodpovednosti za udržiavanie misijných diel, pokračuje Mons. Valles:

„To je to, čo slúži na to, aby sme boli schopní pokračovať v ohlasovaní Evanjelia vo svete v tomto momente premien. V kontexte tohto nášho jubilea sa snažíme predvídať viac príležitostí ako ďalej pokračovať v misiách a katechéze.“

S prípravami na jubileum príchodu viery sa začalo ešte 

koncom roka 2019, pred pandémiou, ktorá neskôr ovplyvnila možnosť konania hromadných osláv. Oficiálne logo jubilea, ktoré vo farbách a symboloch rozpráva o historickej udalosti, vyjadruje zároveň aj obsah prinesenej evanjeliovej zvesti.  

Sťažeň lode v logu symbolicky predstavuje kríž postavený v roku 1521 na ostrove Cebu vodcom španielskej objaviteľskej výpravy Fernandom Magalhãesom (portugalského pôvodu). Samotná loď je symbolom Cirkvi a jej sviatostí. Holubica znázorňuje Ducha Svätého, darcu božieho života v krste.

V logu sú aj prvky historickej maľby národného umelca Fernanda Amorsola „Prvý krst na Filipínach“. Medzi prvými, ktorí v týchto končinách pred piatimi storočiami prijali krst, boli miestny vládca Raja Humabon a jeho manželka Hara Humumay a ďalších 800 Filipíncov.

Filipíny sú v oblasti Ázie najvýznamnejšou krajinou čo do počtu katolíkov. Pápež František navštívil Filipíny v januári 2015, pred ním tu boli dvaja pápeži: v roku 1970 sv. Pavol VI. a v roku 1995 sv. Ján Pavol II., ktorý prišiel na Svetové dni mládže.  V 105-miliónovej populácii je 92% kresťanov. Ku Katolíckej cirkvi sa hlási 81% Filipíncov a 11% patrí k iným kresťanským cirkvám.

-jb-

13 marca 2021, 18:58