Hľadaj

Vatican News

Filipíny sa pripravujú na 500-ročnicu príchodu kresťanstva

Cirkev na Filipínach už začala prípravu na 500-ročnicu príchodu kresťanstva do tejto krajiny. Obrazové logo jubilea, ktoré pripadá na rok 2021, predstavila 18. septembra tamojšia biskupská konferencia. Motto jubilea znie „Obdarení, aby dávali“ (Gifted to give).

Kríž postavený portugalským objaviteľom Fernandom Magalhãesom v roku 1521 na ostrove Cebu predstavuje symbolicky sťažeň lode. Loď je zas symbolom Cirkvi a jej sviatostí. Holubica znázorňuje Ducha Svätého, darcu božieho života v krste. V logu sú aj ďalšie symboly, napr. prvky historickej maľby národného umelca Fernanda Amorsola „Prvý krst na Filipínach“.

Manilský pomocný biskup Mons. Broderick Pabillo, ktorý je predsedom Biskupskej komisie pre laikov zdôraznil, že jubileum sa týka prijatia viery: „Nie je to pripomienka toho, ako sme boli kolonizovaní, ale toho, ako Filipínci prijali katolícku vieru.“ Vysvetlil, že „kolonizácia a príchod kresťanstva do krajiny sú dve rozličné veci.“

Súostrovie Filipíny, pomenované podľa španielskeho kráľa Filipa II., bolo španielskou kolóniou do roku 1898. Od roku 1901 boli kolóniou USA, nezávislosť získala krajina v roku 1946.

V 105-miliónovej populácii Filipín je 92% kresťanov. Ku Katolíckej cirkvi sa hlási 81% Filipíncov a 11% patrí k iným kresťanským cirkvám.

-jb-

25 septembra 2019, 12:55