Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Katolícka charita i Vatikán žiadajú OSN o vakcíny pre chudobné národy

Medzinárodná katolícka charita (Caritas internationalis) a Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj apelujú na medzinárodné spoločenstvo zdôrazňujúc právo na vakcínu proti COVIDu -19 pre všetkých. Žiadajú, aby bolo na túto tému zvolané zasadanie Bezpečnostnej rady OSN. Uvádzajú to v spoločnom komuniké s názvom: „Právo na prístup k vakcínam. Nikto by nemal byť nechaný bokom“, vydanom 5. februára.

komuniké zároveň požadujú oddlženie chudobných krajín s cieľom použiť takto získané prostriedky na zlepšenie zdravotných systémov týchto krajín, žiadajú aj podporiť lokálnu výrobu vakcín v technických centrách v Afrike, Latinskej Amerike a Ázii a podporiť i lokálne občianske i náboženské organizácie, aby v chudobných krajinách robili potrebnú osvetu.

Komuniké podpísali kardinál Luis Antonio Tagle, predseda Medzinárodnej katolíckej charity, kardinál Peter Turkson, prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj a Aloysius John, generály sekretár Medzinárodnej charity.

V dokumente konštatujú, že bohatšie krajiny Severu planéty sú ohľadom očkovania sústredené samé na seba, zatiaľ čo „juh planéty, kde žije väčšina chudobných ľudí, je ponechaný bokom“. Ďalej uvádzajú:

„Prístup k vakcínam vo svete bol doteraz nerovný. (...) Obávame sa o komunity v Afrike a v najchudobnejších krajinách Latinskej Ameriky a Ázie.

Vakcíny sú prostriedkom ako si ctiť a chrániť „dar života“. 

Keďže každý život je neporušiteľný, nikto nemôže byť ponechaný mimo. Chudobní, menšiny, utečenci a marginalizované osoby sú tými, ktorí sú vírusu najviac vystavení. Starostlivosť o nich je morálnou prioritou, pretože, keď ich opustíme, vystaví to riziku ich i globálnu komunitu. Naše kolektívne blaho závisí od toho, ako sa staráme o tých najposlednejších.“

„Čeliac globálnej pohotovostnej situácii, politickí lídri musia hľadieť ponad záujmy ich vlastných národov a politických skupín. Táto pandémia je globálnym ľudským bezpečnostným problémom, ktorý ohrozuje celú ľudskú rodinu. (...) Medzinárodné spoločenstvo musí mať holistický a mnohostranný prístup, aby sa zabránilo riziku, že sa pandémia vymkne spod kontroly na juhu planéty, čo potom môže opäť viesť ku globálnej humanitárnej kríze.“

Signatári dokumentu adresujú OSN i všetkým zodpovedným osobám štyri hlavné požiadavky 

zostavené v súlade s decembrovou nótou Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj s názvom: „Vakcína s rovným prístupom pre všetkých. Dvadsať bodov pre spravodlivejší a zdravší svet“.

Konkrétne požadujú:

1. Zvolanie stretnutia Bezpečnostnej rady OSN, aby čelila otázke prístupu k vakcínam ako problému globálnej bezpečnosti s pevnými politickými rozhodnutiami založenými na multilateralizme.

2. Uskutočniť oddlženie najchudobnejších krajín tak rýchlo, ako je to len možné a použiť takto získané zdroje na zlepšenie zdravotných systémov v týchto krajinách.

3. Podporovať lokálnu výrobu vakcín v rozličných technických centrách v Afrike, Latinskej Amerike a Ázii a sprístupniť ich v najbližších šiestich mesiacoch, čeliac  otázke patentovej a technickej spolupráce s chudobnejšími krajinami.

4. Finančne a technicky podporiť lokálne organizácie občianskej spoločnosti a zvlášť aj organizácie náboženského charakteru, aby osvetou v miestnych komunitách zvyšovali pripravenosť obyvateľstva.

-zk-

05 februára 2021, 16:41