Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Vatikán v OSN: Patentové právo musí slúžiť zápasu za zdravie ľudí

„Práva duševného vlastníctva musia byť vždy podriadené požiadavkám spoločného dobra“, a nie logike trhu. Tú treba monitorovať „prostredníctvom adekvátnych kontrolných mechanizmov“, osobitne vtedy, keď je v hre zdravie. Na túto tému hovoril stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN v Ženeve Mons. Ivan Jurkovič v pondelok 7. decembra v diskusii o patentoch v oblasti zdravia. Debatu viedol Stály výbor Svetovej organizácie pre duševné vlastníctvo (WIPO).

Podnetom pre diskusiu bola aktuálna pandémia COVIDu-19, ktorá ukazuje dôležitosť patentov ako stimulov pre hľadanie liečby a vakcín, no na druhej 

strane aj nevyhnutnosť sprístupniť liečivá rovnakým a udržateľným spôsobom pre všetkých.

Ako uviedol Mons. Jurkovič, je treba zlepšiť globálny systém patentov „hľadiac predovšetkým na väčšiu transparentnosť a účinnosť“. Tento systém by mal by schopný chrániť nielen „práva držiteľov patentov, ale aj práva používateľov patentovaných liekov“ a „rovnováhu práv a povinností“.

„Prínos vynálezu, ktorý má byť patentovaný, pre spoločnosť nespočíva iba v samotnom vynáleze, ale aj v poskytnutí technických informácií o ňom“, skonštatoval stály pozorovateľ pri OSN v Ženeve.

Pandémia a „nepríjemné preteky“ niektorých štátov o vlastnenie nových vakcín „ukazujú, že prístup k liekom a vakcínam za prístupné ceny už nie je výzvou len pre menej rozvinuté a rozvojové krajiny, ale stal sa čoraz urgentnejšou otázkou aj pre rozvinuté krajiny“, uviedol Mons. Jurkovič.

Súčasná výzva, ktorá postihuje celé ľudstvo, by mala prebudiť povedomie našej vzájomnej prepojenosti ako globálnej komunity, zdôraznil Mon. Jurkovič, citujúc slová pápeža Františka z encykliky Fratelli tutti, že všetci sa nachádzame na tej istej lodi.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

10 decembra 2020, 15:07