Hľadaj

Veľvyslanec Dr. Anton Neuwirth pri odovzdávaní poverovacích listín pápežovi Jánovi Pavlovi II. (foto: Veľvyslanectvo SR pri Svätej stolici) Veľvyslanec Dr. Anton Neuwirth pri odovzdávaní poverovacích listín pápežovi Jánovi Pavlovi II. (foto: Veľvyslanectvo SR pri Svätej stolici) 

Storočnicu narodenia Antona Neuwirtha si pripomenie aj Rím

Blíži sa storočnica narodenia jednej z najvýznamnejších slovenských osobností 20. storočia, Dr. Antona Neuwirtha. Intelektuál, lekár, angažovaný kresťan, politik a diplomat sa narodil 22. januára 1921 v Chalmovej v okrese Prievidza. Zomrel 21. septembra 2004 v Bojniciach, kde je aj pochovaný.

Ako informovalo Veľvyslanectvo SR pri Svätej stolici, v piatok 22. januára si v Ríme spoločne s Pápežským slovenským kolégiom a ústavom sv. Cyrila a Metoda a s krajanskou komunitou pripomenú nedožité 100. výročie narodenia MUDr. Antona Neuwirtha, prvého slovenského veľvyslanca pri Svätej stolici a pri Zvrchovanom ráde Maltézskych rytierov po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. Spomienkovej slávnosti v kaplnke ústavu bude predsedať kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

Výnimočnú a všestranne príkladnú osobnosť Dr. Antona Neuwirtha stručne prezentuje Veľvyslanectvo SR pri Svätej stolici na svojej facebookovej stránke týmito slovami:

„Veľvyslanec Dr. Anton Neuwirth bol lekárom, politikom, výnimočným intelektuálom, humanistom a diplomatom, ktorý bol za svoje celoživotné 

pôsobenie a angažovanie ocenený viacerými vyznamenaniami, vrátane pápežského Veľkokríža Rytierskeho rádu Pia IX., Veľkokríža Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov a Pribinovho kríža I. triedy. Počas komunistického režimu sa angažoval v katolíckom spoločenstve Rodina a za tieto aktivity bol v roku 1953 odsúdený na 12 rokov väzenia za „velezradu a špionáž“. Vo väzeniach v Ilave a Leopoldove strávil celkovo takmer sedem rokov.

Po Nežnej revolúcii sa aktívne zapojil do spoločenského života a formovania kresťanskej a demokratickej politiky na Slovensku. V rokoch 1994–1998 pôsobil ako veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici a pri Zvrchovanom ráde Maltézskych rytierov, kde svojou aktívnou prácou i mimoriadnym renomé položil moderné základy tejto našej najstaršej historickej, kultúrnej, duchovnej i diplomatickej relácie. Dlhé roky pôsobil aj ako publicista, prednášal na témy z oblasti etiky, medicíny, politiky i duchovnej kultúry.

V roku 2003 bol zvolený za predsedu Konfederácie politických väzňov Slovenska. MUDr. Anton Neuwirth zomrel 21. septembra 2004 v Bojniciach vo veku 83 rokov. Veľvyslanec Dr. Anton Neuwirth tak zostáva mimoriadnou osobnosťou v histórii slovenskej diplomacie XX. storočia.“

-jb-

19 januára 2021, 13:53