Hľadaj

00088_27022015.jpg

Zomrel 97-ročný poľský kardinál Henryk Gulbinowicz

Vo veku 97 rokov zomrel dnes, v pondelok 16. novembra, poľský kardinál Henryk Gulbinowicz, emeritný vroclavský arcibiskup metropolita. Svätá stolica ho len nedávno potrestala po preverení obvinení z minulosti, týkajúcich sa závažných deliktov v mravnej oblasti.

Henryk Roman Gulbinowicz sa narodil 17. októbra 1923 v Sukikes, v arcidiecéze Vilnius. V roku 1950 prijal kňazskú vysviacku. V roku 1970 bol menovaný za apoštolského administrátora Vilniusu pre územie zahrnuté v politických hraniciach Poľska a prijal biskupské svätenie. V roku 1976 bol menovaný za arcibiskupa Vroclavu (Wroclaw). V roku 1985 prijal kardinálsky titul. Ako 80-ročný sa v roku 2004 stal emeritným arcibiskupom.

Obvinenia voči niekdajšiemu vroclavskému arcibiskupovi kardinálovi Henrykovi Gulbinowiczovi sa týkali sexuálneho obťažovania, homosexuálnych aktov a spolupráce s tajnou políciou za čias totalitného režimu. Rozhodnutie Svätej stolice o disciplinárnych opatreniach voči jeho osobe oznámila Apoštolská nunciatúra v Poľskej republike 6. novembra 2020.

Po preskúmaní obvinení týkajúcich sa minulosti kardinála Henryka Gulbinowicza mu bol uložený zákaz účasti na akejkoľvek celebrácii či verejnom stretnutí, zákaz používania biskupských insígnií a bol pozbavený práva na pohrebné obrady v katedrále a na pochovanie v katedrále.

Ako súčasť disciplinárneho trestu bol kardinál Gulbinowicz povinný vložiť zodpovedajúcu peňažnú sumu ako dar na činnosť Nadácie sv. Jozefa, zriadenej Konferenciou biskupov Poľska na podporu činnosti Cirkvi v prospech obetí sexuálneho zneužívania, psychologickej pomoci ako aj prevencie a školenia osôb zodpovedných za ochranu maloletých.

Na správu o úmrtí kardinála Gulbinowicza reagoval kondolenciou predseda Konferencie biskupov Poľska Mons. Stanisław Gądecki týmito slovami:

„Prosím Boha, aby vo svojom milosrdenstve odpustil zosnulému to, čo spôsobilo utrpenie poškodených a bolesť spoločenstva veriacich. Popri vyjadrení jednoznačného nesúhlasu so spáchanými hriechmi zároveň nemožno zabudnúť na dobro, ktoré sa cez jeho život a službu dostalo mnohým ľuďom. Nech odpočíva v pokoji!“

Kardinál Henryk Roman Gulbinowicz bol v poradí druhým najstarším kardinálom. Jeho úmrtím sa počet členov Kardinálskeho kolégia znížil na 216, z nich je 119 elektorov, čiže pod vekovou hranicou 80 rokov.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

16 novembra 2020, 14:46