Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Svätá stolica disciplinárne potrestala 97-ročného poľského kardinála Gulbinowicza

Apoštolská nunciatúra v Poľskej republike dnes oznámila rozhodnutie Svätej stolice o disciplinárnych opatreniach voči osobe kardinála Henryka Gulbinowicza po preskúmaní obvinení zo sexuálneho obťažovania, homosexuálnych aktov a zo spolupráce s tajnou políciou za čias totalitného režimu.

Ako sa uvádza v komunikáte publikovanom nunciatúrou vo Varšave v piatok 6. novembra, po preverení obvinení vznesených voči osobe kardinála Gulbinowicza i ďalších obvinení týkajúcich sa minulosti dnes už 97-ročného emeritného vroclavského arcibiskupa, bol mu uložený zákaz účasti na akejkoľvek celebrácii či verejnom stretnutí, zákaz používania biskupských insígnií a bol pozbavený práva na pohrebné obrady v katedrále a na pochovanie v katedrále.

Okrem toho je kardinál Henryk Gulbinowicz povinný vložiť zodpovedajúcu peňažnú sumu ako dar na činnosť Nadácie sv. Jozefa, zriadenej Konferenciou biskupov Poľska na podporu činnosti Cirkvi v prospech obetí sexuálneho zneužívania, psychologickej pomoci ako aj prevencie a školenia osôb zodpovedných za ochranu maloletých.

-jb-

06 novembra 2020, 18:09