Hľadaj

Mons. Protase Rugambwa na audiencii u pápeža (jan. 2018) Mons. Protase Rugambwa na audiencii u pápeža (jan. 2018) 

Misijná nedeľa 18. októbra pomôže ohlasovať Božiu lásku v globálnej kríze

Aj v čase pandémie misia pokračuje – upozorňujú v komuniké vydanom 1. októbra, v deň liturgickej spomienky patrónky misií sv. Terézie z Lisieux, Kongregácia pre evanjelizáciu národov a Pápežské misijné diela. Verejnosti pripomínajú, že v nedeľu 18. októbra sa uskutoční Svetový deň misií spojený s tradičnou zbierkou.

Pápež František napísal k Svetovému dňu misií osobitné posolstvo – jeho téma je citátom z proroka Izaiáša: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6,8). Sekretár Kongregácie pre evanjelizáciu národov, tanzánsky arcibiskup Protase Rugambwa z neho cituje:

„V kontexte hlboko poznačenom pandémiou COVIDu-19 

sa netreba nechať odradiť, pretože misia nie je plodom ľudských schopností, ale patrí Bohu: Duch Svätý je jej protagonistom. Pán preberá iniciatívu, poslal svojho Syna Ježiša Krista a dnes posiela každého pokrsteného.“

Mons. Rugambwa v komuniké dodáva: „Misionári sú tam, po boku toho, kto trpí, o to viac s dopadom globálnej krízy. Toto je vhodný čas pre misiu: dnes sme povolaní ohlasovať a darovať Božiu lásku predovšetkým tam, kde je utrpenie, bieda a zúfalstvo“.

Zbierka na misie cez fondy Pápežských misijných diel

V spomínanú Misijnú nedeľu 18. októbra sa vo všetkých farnostiach sveta uskutoční osobitná zbierka na misie. Výťažok pôjde do tzv. Univerzálneho fondu solidarity Pápežských misijných diel - PMD. Ako pripomína komuniké, v tomto roku bol okrem toho na žiadosť Svätého Otca zároveň zriadený ďalší, tzv. Pohotovostný fond Pápežských misijných diel na pomoc komunitám zasiahnutým COVIDom-19.

Ako sa uvádza v komuniké, na Svetový deň misií sa pripravuje Cirkev na lokálnej úrovni na všetkých kontinentoch.

Celosvetový ruženec Rádia Mária na úmysel misií

Mesiac október okrem toho, že je mesiacom misií, má osobitné zameranie aj na modlitbu ruženca. V tejto súvislosti sa v mnohých krajinách prostredníctvom rádia či sociálnych sietí uskutoční spoločná modlitba na úmysel misií.

V deň liturgickej spomienky Panny Márie Ružencovej 7. októbra sa vo všetkých „Rádiách Mária“ po celom svete bude konať celosvetový ruženec, ktorý bude vysielaný v priamom prenose z mariánskeho sanktuária Kibeho v africkej Rwande.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

01 októbra 2020, 22:54