Hľadaj

2019.09.11 Logo del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa (CCEE) 2019.09.11 Logo del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa (CCEE) 

Pápež pre CCEE: Nech u kňazov pokračuje fantázia lásky k blížnemu

V piatok 25. septembra začalo dvojdňové plenárne zasadanie Rady biskupských konferencií Európy (CCEE), ktoré sa malo pôvodne konať v Prahe, no kvôli pandémii sa uskutočňuje virtuálnou formou. Účastníkov pozdravil aj pápež František, a to prostredníctvom listu, ktorý v úvode prečítal predseda Rady biskupských konferencií Európy, kardinál Angelo Bagnasco. Téma tohtoročného plenárneho zasadania Rady znie: „Cirkev v Európe po pandémii. Perspektívy pre stvorenstvo a pre komunitu“.

Ako píše Svätý Otec, skúsenosť pandémie hlboko zasiahla všetkých, dotkla sa spoločenského života, ekonomiky i života Cirkvi. Mnohé z cirkevných aktivít sú až 

dodnes pozastavené. Pápež však poukazuje na to, ako dramatická situácia v počiatkoch pandémie „viedla nemálo kňazov a rehoľníkov k nájdeniu odvážnych spôsobov pastoračnej služby, dosvedčujúc otcovskú a nežnú blízkosť“ voči Božiemu ľudu.

Svätý Otec povzbudzuje pokračovať v tomto duchu aj naďalej:

„Zoči-voči explózii nových foriem chudoby je potrebné, aby táto fantázia lásky k blížnemu pokračovala, ukazujúc čoraz pozornejšiu a veľkodušnejšiu blízkosť voči tým najslabším. Kresťanské komunity sú povolané duchovne prerozmýšľať to, čo sme prežili, s cieľom osvojiť si to, čomu nás učí život i pre rozlišovanie perspektív pre budúcnosť.“

Ide o ten postoj, ktorý vyjadruje Ježiš v Evanjeliu obrazom hospodára,  „ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré“ (porov. Mt 13,52), dodáva pápež František.

Petrov nástupca uisťuje európskych biskupov o svojej modlitbe na príhovor Panny Márie a patrónov kontinentu sv. Benedikta a sv. Cyrila a Metoda, „aby pastieri Cirkvi v Európe mohli všetkým veriacim vštepovať istotu viery v tom, že čokoľvek by sa udialo, nič nás nebude môcť odlúčiť od Kristovej lásky“ (porov. Rim 8,38-39).

Priebeh zasadania

Počas prvého dňa zasadaní Rady biskupských konferencií Európy, ktorý moderoval generálny sekretár Rady slovenský kňaz Martin Michalíček, vystúpili predseda Rady kardinál Angelo Bagnasco a prefekt Kongregácie pre biskupov kardinál Marc Ouellet. Ďalej hovoril český teológ prof. Pavel Ambros SJ na tému náboženských, pastoračných a ekologických dopadov po koronavíruse.

V sobotu 26. septembra prehovoril k európskym biskupom na tému pastorácie vo vzťahu k migrácii podsekretár Sekcie pre migrantov Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinál Micheal Czerny SJ. Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý je členom finančnej komisie CCEE, predstavil rozpočet organizácie na rok 2021.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

26 septembra 2020, 12:48