Hľadaj

Zomrel mukačevský eparcha vladyka Milan Šášik CM

V utorok 14. júla zomrel vo veku 67 rokov vladyka Milan Šášik CM, mukačevský eparchiálny biskup. Zomrel v nemocnici v Užhorode na Ukrajine. Na čele Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie bol 18 rokov. Pochádzal z Lehoty pri Nitre a bol členom rehole vincentínov.

Ešte v decembri 2019 viedol vladyka Milan Šášik veľkú púť Mukačevskej eparchie do Ríma pri 30. výročí návratu náboženskej slobody a vyjdenia gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine z podzemia. Pápež František ich prijal 11. decembra na osobitnej audiencii, spolu s pomocným biskupom mukačevskej eparchie, ktorým je františkán Nil Jurij Luščak.

Ako spomienku na vzácnu osobnosť zosnulého vladyku Milana Šášika prinášame rozhovor, ktorý poskytol Slovenskej redakcii Vatikánskeho rozhlasu pri svojej návšteve vo Vatikáne vo februári 2018.

Rozhovor s vladykom Milanom Šášikom z februára 2018

Životopis zosnulého vladyku Milana Šášika CM

(Zdroj: TK KBS)

Milan Šášik sa narodil 17. septembra 1952 v dedinke Lehota neďaleko Nitry. 

Počas teologických štúdií na CMBF v Bratislave tajne vstúpil do rehole lazaristov (Congregatio Missionis, založená sv. Vincentom de Paul). Kňazskú vysviacku prijal 6. júna 1976. Pôsobil vo viacerých farnostiach – ako kaplán v Leopoldove, Preseľanoch a v Stupave; ako administrátor v Banskej Belej, Antole, Vysokej pri Banskej Štiavnici, a tiež ako farár v Jacovciach. Hoci bol pôvodne rímskokatolík, živo sa zaujímal o východný obrad a stal sa tiež birituálnym kňazom (mohol celebrovať aj vo východnom obrade). V reholi zastával viacero služieb: bol magistrom novicov, provinciálnym asistentom a riaditeľom študentátu.

Po Nežnej revolúcii absolvoval vyššie štúdiá v Ríme, kde na Teresianum obhájil licenciát. Následne od roku 1992 začal pracovať na Apoštolskej nunciatúre v Kyjeve na Ukrajine, kde pôsobil šesť rokov. Okrem administratívnej práce často cez víkendy cestoval mnoho kilometrov, aby vypomáhal v pastorácii tam, kde bol nedostatok kňazov. Neskôr pôsobil ako farár v Perečíne na Zakarpatsku.

Pápež Ján Pavol II. ho 12. novembra 2002 vymenoval za apoštolského administrátora ad nutum Sanctae Sedis (teda dočasného) Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie a za titulárneho biskupa bononského. Biskupskú konsekráciu prijal v Ríme, na sviatok Zjavenia Pána, 6. januára 2003, spolu s Mons. Jánom Babjakom, prešovským arcibiskupom, a to z rúk Jána Pavla II. v Bazilike sv. Petra v Ríme.

V nasledujúcich rokoch sa mu podarilo konsolidovať pomery v mukačevskej eparchii, vytvoriť fungujúce riadiace štruktúry, zakladať nové farnosti a vybudovať veľký počet chrámov pre gréckokatolícke farnosti. Dňa 17. marca 2010 bol vymenovaný za eparchiálneho biskupa mukačevského.

Mukačevská eparchia

S dejinami Mukačevskej eparchie sa spája Užhorodská únia r. 1646, ktorá znamenala znovuzjednotenie sa východných kresťanov s Rímom, a ktorá sa rozšírila aj na územie dnešného východného Slovenska. Mukačevská eparchia bola oficiálne erigovaná 17. septembra 1771. Z Mukačevskej eparchie v 19. stor. vznikli viaceré gréckokatolícke eparchie, dnes sídliace v Rumunsku a Maďarsku, medzi nimi aj Prešovská (1818). Roku 1775 bolo biskupské sídlo preložené z Mukačeva do Užhorodu, čo bolo potvrdené Svätou stolicou 24. júla 1817. Názov Mukačevská eparchia sa zachoval doposiaľ.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

15 júla 2020, 06:51