Hľadaj

Vatican News

Svätý Otec prijal púť Mukačevskej eparchie pri 30. výročí jej slobody

Pápež František prijal v stredu 11. decembra tisícku gréckokatolíckych veriacich zo zakarpatskej oblasti Ukrajiny, účastníkov púte Mukačevskej eparchie, sláviacej 30. výročie návratu náboženskej slobody a vyjdenia cirkvi z podzemia. Svätý Otec sa im prihovoril ako pokračovateľom svedectva vernosti Kristovi, preukázaného ich predkami v ťažkých dobách prenasledovania za sovietskeho režimu.

Hlavou Mukačevskej géckokatolíckej eparchie je eparcha Milan Šášik, člen rehole vincentínov, pomocným biskupom je františkán Nil Jurij Luščak. Eparchiálne spoločenstvo tvorí 320 tisíc veriacich, vyše tri stovky kňazov, z toho 30 rehoľných, štyri desiatky rehoľníčok a podobne i rehoľných bratov.

S ukrajinskými pútnikmi, ktorí prišli pod vedením svojich biskupov, spolu s kňazmi, rehoľníkmi a rehoľnými sestrami, sa pápež František ešte pred dopoludňajšou generálnou audienciou stretol v Bazilike sv. Petra. Prihovoril sa im týmito slovami:

„Prišli ste do Ríma, aby ste spoločne s Petrovým nástupcom slávili 30. výročie vyjdenia eparchie z ilegality. Rád vás prijímam pri hrobe sv. Petra a spoločne s vami túžim ďakovať nekonečne dobrému Pánovi, ktorý svojou mocnou rukou oslobodil vašu Cirkev z dlhého útlaku sovietskeho režimu.

Cirkev Mukačeva je matkou mnohých mučeníkov, ktorí vlastnou krvou potvrdili vernosť Kristovi, Katolíckej cirkvi a Rímskemu biskupovi. Osobitne spomíname na blahoslaveného biskupa mučeníka Teodora Romžu, ktorý v tých najtemnejších chvíľach vašich dejín vedel viesť Boží ľud s evanjeliovou múdrosťou a odvahou, ako neúnavný muž, podľa príkladu Krista – Dobrého pastiera, až po vydanie vlastného života za ovečky.

Chcem pripomenúť aj vašich predkov, starých otcov a staré mamy, otcov a matky, ktorí v súkromí svojich domov a častokrát pod dozorom nenávistného režimu, riskujúc vlastnú slobodu a život, odovzdávali náuku Kristovej pravdy a ponúkli budúcim generáciám, ktorých ste vy reprezentantmi, výrečné svedectvo pevnej a živej katolíckej viery.

Zo srdca vám ďakujem, drahí bratia a sestry, za vašu vernosť Ježišovi Kristovi a pozývam každého z vás, «nech už sa nachádza na akomkoľvek mieste a v akejkoľvek situácii, na nové osobné stretnutie s Ježišom Kristom alebo aspoň ochotne nechať sa stretnúť; na každodenné, neprestajné hľadanie Krista. Niet dôvodu na to, aby si niekto myslel, že takéto stretnutie nie je preňho, pretože nikto nie je vylúčený z radosti, ktorú daruje Pán» (Apošt. exhort. Evangelii gaudium, 3).“

Svätý Otec udelil pútnikom požehnanie s modlitbou, „aby Pán ochraňoval Mukačevskú eparchiu od úkladov zla a obdaril ju všestranným rozkvetom“. Zaželal im aj k blížiacim sa Vianočným sviatkom a zveril ich pod ochranu Mukačevskej Panny Márie.

Tisícka pútnikov počas dopoludnia spoločne slávila v Bazilike sv. Petra pri Oltári katedry svätú liturgiu.

-zk, jb-

11 decembra 2019, 12:44