Hľadaj

Ilustračná snímka (druhý sprava krakovský arcibiskup metropolita Mons. Marek Jędraszewski) Ilustračná snímka (druhý sprava krakovský arcibiskup metropolita Mons. Marek Jędraszewski)

V Krakove otvoria kauzu blahorečenia rodičov sv. Jána Pavla II.

Krakovský arcibiskup metropolita Mons. Marek Jędraszewski oznámil v stredu 11. marca na webovej stránke Krakovského arcibiskupstva rozhodnutie o otvorení procesu blahorečenia Karola Wojtyłu a jeho manželky Emílie, rodenej Kaczorowskej, rodičov sv. Jána Pavla II.

Poľský biskupský zbor odsúhlasil iniciovanie blahorečenia na plenárnom zhromaždení v októbri minulého roka. Ako prvý krok požiadal Svätú stolicu o povolenie otvorenia procesu. Z Kongregácie pre kauzy svätých už prišla kladná odpoveď.

Prostredníctvom farností Krakovská arcidiecéza informovala o tejto veci všetkých veriacich s výzvou, aby do 7. mája 2020 krakovskej Metropolitnej kúrii zaslali všetky dokumenty, listy alebo správy týkajúce sa Božích služobníkov Karola a Emílie, či už pozitívne, alebo negatívne. Spomienky na rodičov svätého pápeža sú obzvlášť vo Wadowiciach a Krakove stále živé a hoci ubehol dlhý čas od ich smrti, sú tu stále ľudia, ktorí ich poznali osobne.

„Snažíme sa skontaktovať sa s nimi a poprosiť ich, 

aby svedčili“, uviedol delegát pre záležitosť blahorečenia otec Andrzej Scąber. Ako vysvetlil, majú záujem aj o výpovede tzv. „svedkov z počutia“, čiže detí a vnúčat priamych svedkov života týchto dvoch Božích služobníkov. Aj samotný pápež sv. Ján Pavol II. bude priamym svedkom svätosti svojich rodičov, keďže existujú viaceré jeho texty potvrdzujúce, že to boli výnimoční ľudia.

Otec Andrzej vysvetlil, že formálne sa uskutočnia dva samostatné kánonické procesy, prostredníctvom ktorých bude potrebné preukázať, že Emília a Karol praktizovali cnosti hrdinským spôsobom, že požívajú povesť svätosti, a že prostredníctvom ich príhovoru dosiahli ľudia milosti od Boha.

„Tento proces nebude jednoduchý, pretože sa preriedil počet očitých svedkov, avšak môžeme už povedať, že zozbieraná dokumentácia, najmä čo sa týka Karola Wojtyłu, je veľmi rozsiahla“, potvrdil poľský delegát pre kanonizáciu. Podľa jeho slov táto dokumentácia ukazuje vývoj vzťahu s Bohom, ktorý tento muž mal v priebehu svojho života a tiež to, ako ho dokázal preniesť na svojho syna, budúceho pápeža.

K významu prípravy nového beatifikačného procesu otec Andrzej dodáva, že v spoločnosti, ktorá je v kríze, ako je tá dnešná, s „mnohými rozvodmi, vzťahmi neusporiadaného spolužitia, opustenými deťmi“, rodina Wojtyłovcov, „dvoch obyčajných ľudí“, ukazuje všetkým, že aj žijúc v ekonomicky ťažkej situácii alebo v chorobe, vyrovnávajúc sa so smrťou detí, možno veriť a zostať blízko Boha.

V súvislosti s blížiacim sa 100. výročím narodenia sv. Jána Pavla II. (nar. 18. mája 1920 vo Wadowiciach) pripomeňme, že poľskí biskupi navrhli, aby ho Cirkev vyhlásila za učiteľa Cirkvi a spolupatróna Európy. Poľská biskupská konferencia na čele s jej predsedom, poznanským arcibiskupom Stanisławom Gądeckim, ktorý je aj podpredsedom Rady európskych biskupských konferencií, požiadala biskupov celého sveta o podporu tejto iniciatívy. K ich návrhu už zaujala kladné stanovisko aj Konferencia biskupov Slovenska, ktorá sa listom Mons. Gądeckého zaoberala na svojom marcovom zasadnutí v Čičmanoch.

-mh, jb- 

16 marca 2020, 17:07