Hľadaj

Vatican News

V Poľskú budú iniciovať beatifikačný proces rodičov sv. Jána Pavla II.

Poľský biskupský zbor na svojom plenárnom zhromaždení 8. – 9. októbra vo Varšave dal súhlas Krakovskej arcidiecéze, aby podnikla prvý krok k diecéznemu procesu blahorečenia rodičov sv. Jána Pavla II. Karola a Emílie. Krakovský arcibiskup sa tak bude môcť obrátiť na vatikánsku Kongregáciu pre kauzy svätých so žiadosťou o povolenie (tzv. „nihil obstat“) začať diecézny proces.

Emília Kaczorowská a Karol Wojtyła sa zosobášili 10. februára 1906 v Krakove v kostole, ktorý slúžil príslušníkom armády. V roku 1906 sa im narodil starší syn Edmund a v roku 1920 Karol. Mali aj dcéru Oľgu, ktorá zomrela pri narodení. Po smrti manželky v roku 1929 Karol Wojtyła sám vychovával svoje deti. Zomrel v roku 1941 v Krakove. Rodinná hrobka Wojtyłovcov a Kaczorowských sa nachádza vo vojenskej časti krakovského cintorína Rakowice.  

O možnosti iniciovania procesu blahorečenia Wojtyłovcov hovoril kard. Stanisław Dziwisz už pred vyše rokom pri odpustovej svätej omši 26. júla 2018, keď povedal, že sa na neho ľudia obracajú s touto otázkou a že ide o vec, ktorá mu leží na srdci.

„Niet najmenších pochýb, že duchovný postoj budúceho pápeža a svätca sa sformoval v rodine, vďaka viere jeho rodičov. Mohli by sa aj oni stať príkladom pre súčasné rodiny a patrónmi našich rodín,“ uviedol kardinál Dziwisz.

Konferencia biskupov Poľska na svojom 384. plenárnom zasadnutí diskutovala aj o rozličných aspektoch osláv 100. výročia narodenia sv. Jána Pavla II., ktoré bude 18. mája 2020.

-jb-

11 októbra 2019, 12:49