Hľadaj

Vatican News

Kardinál Czerny bude hosťom cyrilometodskej púte 5. júla na Velehrade

Hlavným celebrantom pri tradičnej cyrilometodskej púti 5. júla na moravskom Velehrade bude tento rok jezuitský kardinál Michael Czerny, ktorý pochádza z Brna, ale od svojich dvoch rokov vyrastal v Kanade.

Podľa slov pražského arcibiskupa kard. Dominika Duku, ktoré citovalo české katolícke rádio Proglas, liturgické slávenie v nedeľu 5. júla na Velehrade bude v češtine. Zo strany kardinála Czerneho je to odvážne rozhodnutie precvičiť si rodnú reč, s ktorou bol väčšiu časť života len v sporadickom kontakte.

Kardinál Czerny sa narodil 18. júla 1946 v Brne, no pred koncom roka 1948 jeho rodina emigrovala do Kanady. Vyrastal v oblasti Montrealu, najprv vo frankofónnom a neskôr v anglofónnom prostredí. K angličtine sa aj dnes hlási ako ku svojmu hlavnému jazyku – „first language“. Neskôr si už ako jezuita osvojil španielčinu počas svojho účinkovania na Stredoamerickej univerzite v San Salvadore.

V období 1992 – 2002 viedol v Ríme na Generálnej kúrii Spoločnosti Ježišovej 

Sekretariát pre sociálnu spravodlivosť a ekológiu. Tu sa jeho pracovným jazykom stala taliančina, podobne ako neskôr pri práci v úradoch Svätej stolice v Rímskej kúrii.

Od roku 2010 pracoval páter Czerny v Pápežskej rade pre spravodlivosť a pokoj, ktorá sa neskôr pretransformovala ako súčasť Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Za kardinála ho vymenoval pápež František v septembri 2019 a v októbri mu udelil biskupskú vysviacku s hodnosťou titulárneho arcibiskupa.

Od roku 2017 pracuje 73-ročný kardinál Michael Czerny ako jeden z dvoch podsekretárov Sekcie pre migrantov a utečencov v rámci vatikánskeho Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Ako prezradil vo svojom rozhovore pre Vatikánsky rozhlas, v minulosti sa niekoľkokrát dostal na návštevu do svojej rodnej krajiny.

Na prelome rokov 1987-88 sa v Prahe, Brne a Velkých Opatoviciach stretol s tajne pôsobiacimi českými jezuitmi. V apríli 1989 navštívil aj vtedajšieho slovenského provinciála P. Andreja Osvalda vo Važci, kde bol farárom a venoval sa aj Rómom.

„Pri všetkých týchto stretnutiach na mňa hlboko zapôsobila odvaha a viera tých, ktorí počas rokov komunizmu udržiavali horiaci plameň kresťanskej viery a otvorenú svätyňu života Cirkvi,“ spomína kardinál Micheal Czerny a dodáva:

„Od tej doby som bol v Českej republike a na Slovensku na stretnutiach jezuitského sociálneho apoštolátu v Stredovýchodnej Európe, jedno bolo v januári 1996 v Jezuitskej rezidencii pri Kostole sv. Ignáca v Prahe a ďalšie v novembri 1998 v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove.“

-jb-

23 januára 2020, 19:35