Hľadaj

Vatican News

Kardinál Czerny prevzal diakoniu sv. Michala archanjela vo štvrti Pietralata

Vo Farnosti sv. Michala archanjela na východnom predmestí Ríma Pietralata sa v nedeľu 19. januára konala slávnosť prevzatia titulu kardinálskej diakonie kardinálom Michaelom Czerným, podsekretárom Sekcie pre migrantov a utečencov Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Diakoniu mu pridelil Svätý Otec František pri konzistóriu 5. októbra 2019 spolu s kardinálskymi insígniami.

Vo farskom kostole sv. Michala archanjela v rímskej štvrti Pietralata kardinál Michael Czerny predsedal svätej omši za účasti prefekta spomenutého dikastéria kardinála Petra Turksona, prefekta Ekonomického sekretariátu pátra Juana Antonia Guerrera Alveza SJ i viacerých diecéznych a rehoľných kňazov.

Miestnym veriacim sa 73-ročný kardinál predstavil ako rodák z Československa, konkrétne z Brna, kde sa narodil v roku 1946. Už ako dvojročný sa však stal utečencom, keď spolu s rodičmi museli odísť do Kanady. Tam vstúpil do Spoločnosti Ježišovej a neskôr viac rokov pracoval v ústredí jezuitov v Ríme na Sekretariáte pre sociálny apoštolát a podporu viery a spravodlivosti.

Posledných sedem rokov kardinál Czerny pracuje po boku kardinála Petra Turksona v Dikastériu pre integrálny ľudský rozvoj. V decembri 2016 ho Svätý Otec vymenoval za jedného z dvoch podsekretárov Sekcie pre migrantov a utečencov, ktorej riadenie si pápež vyhradil pre seba. Po menovaní za kardinála prijal páter Michael Czerny biskupskú konsekráciu s hodnosťou titulárneho arcibiskupa.

V homílii kardinál Michael Czerny citoval z listu, ktorý Svätý Otec František osobne napísal novým kardinálom pri ich menovaní a hovorí v ňom o poslaní kardinála byť verným svedkom „až po vyliatie krvi“. V tomto duchu dal vo svojej homílii dôraz na svedectvo Jána Krstiteľa z evanjeliového čítania 2. cezročnej nedele: „A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn“ (Jn 1,34).

Farské spoločenstvo v zaplnenom kostole slávilo eucharistiu v rodinnej atmosfére a s bohatými rytmickými spevmi. Od svojho nového kardinála si vypočuli aj vysvetlenie jeho biskupského erbu: symbol lode s utečencami, jezuitský znak v tvare slnka a zelené pozadie v duchu encykliky pápeža Františka Laudato si´. Biskupské motto tvorené jediným slovom Suscipe je latinským názvom modlitby sv. Ignáca z Loyoly: „Vezmi, Pane, a prijmi celú moju slobodu“.   

Kardinál Czerny pri sväteje omši pripomenul aj svojich dvoch doterajších predchodcov v Diakonii sv. Michala archanjela v Pietralate. Belgický kardinál Joseph-Léon Cardijn (1882-1967) bol známy svojou angažovanosťou v aplikovaní a rozvíjaní sociálneho učenia Cirkvi. V roku 1925 založil hnutie Kresťanskej robotníckej mládeže Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC). Na kardinála ho kreoval v roku 1965 pápež sv. Pavol VI.

Ďalším držiteľom Diakonie sv. Michala archanjela bol mexický kardinál Javier Lozano Barragán, dnes už 86-ročný emeritný predseda Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve. Kreoval ho v roku 2003 sv. Ján Pavol II. a v roku 2014 mu pápež František pri povýšení na kardinála-presbytera pridelil titulárny kostol sv. Dorotey.

Svoj dramatický príbeh kardinál Czerny vyrozprával 

aj pre Vatikánsky rozhlas, dostupný je na našej internetovej stránke.

-jb-

19 januára 2020, 19:18