Hľadaj

Pápež František pri pastoračnej návšteve v Assisi v r. 2016 Pápež František pri pastoračnej návšteve v Assisi v r. 2016 

Assisi sa pripravuje na stretnutie mladých ekonómov s pápežom

Na blížiace sa podujatie mladých ekonómov a podnikateľov z celého sveta, ktorých pozval Svätý Otec František do talianskeho Assisi, sa prihlásilo už vyše 3 300 ľudí zo 115 krajín.

„Františkova ekonómia“ (Economy of Francesco) – to je názov stretnutia, ktoré sa uskutoční v meste sv. Františka od 26. do 28. marca. Prípravy na toto bezprecedentné podujatie sú v plnom prúde, s túžbou organizátorov, aby stretnutie „dalo dušu ekonomike zajtrajška, založenej na základných princípoch 

bratstva a rovnosti“.

Iniciatíva, ktorú si zo srdca želá pápež František, ako uviedol 1. mája 2019 v liste mladým ekonómom a podnikateľom, umožní účastníkom diskutovať a premýšľať o význame budovania skutočne novej ekonomiky, ktorá bude priaznivá pre človeka. Svätý Otec vyzýva mladých ekonómov, aby nasledovali sv. Františka z Assisi v jeho pozornosti voči najslabším a najchudobnejším, v ochrane zeme a stvorenstva.

Na diskusiách v dvanástich tematických skupinách sa koncom marca v Assisi zúčastnia i medzinárodne uznávaní ekonómovia, podnikatelia a odborníci na trvalo udržateľný rozvoj. Výsledkom troch dní spoločného uvažovania by malo byť skoncipovanie zmluvy mladých zameranej na prechod „od ekonómie egoizmu k ekonómii daru“.

-mh-

11 januára 2020, 11:56