Hľadaj

Vatican News
Assisi Basilica San Francesco Assisi Basilica San Francesco 

Pápež František pozval do Assisi mladých ekonómov celého sveta

Mladých ekonómov a podnikateľov z celého sveta pozýva pápež František na stretnutie 26. – 28. marca 2020 v Assisi. Podujatie s názvom „Economy of Francesco“ bude zamerané na odkaz svätca z Assisi o neoddeliteľnom spojení dobra človeka s dobrom životného prostredia.

V záujme budúcnosti ľudstva chce Svätý Otec podporiť „iný druh ekonomiky, takú, ktorá prináša život, a nie smrť; ktorá začleňuje, a nie vylučuje; poľudšťuje, a nie odľudšťuje; dbá o stvorenie, a nie ho nivočí“. List podpísaný 1. mája na spomienku sv. Jozefa robotníka adresuje pápež František „mladým ekonómom a podnikateľom celého sveta“.

Z listu pápeža Františka mladým ekonómom a podnikateľom celého sveta

„Drahí priatelia, píšem vám, aby som vás pozval k jednej iniciatíve, ktorá je pre mňa srdcovou. Je to podujatie, ktoré mi umožní stretnúť sa s tými, ktorí študujú ekonómiu a majú záujem o iný druh ekonomiky: takú, ktorá prináša život, a nie smrť; ktorá začleňuje, a nie vylučuje; poľudšťuje, a nie odľudšťuje; dbá o stvorenie, a nie ho nivočí. Toto podujatie nám pomôže spolu pobudnúť a spoznať sa a eventuálne vstúpiť do „dohody“ na zmenu dnešnej ekonomiky a vdýchnutie duše ekonomike zajtrajška.

Bezpochyby je potrebné „reanimovať“ ekonomiku! A kde je lepšie to urobiť než v Assisi, ktoré po stáročia výrečne symbolizuje bratský humanizmus? Svätý Ján Pavol II. si vybral Assisi ako ikonu „kultúry pokoja“. Pre mňa je to tiež vhodné miesto na inšpirovanie novej ekonomiky. Tam sa František zbavil všetkého svetáctva, aby si vybral Boha za kompas svojho života a stal sa chudobným spolu s chudobnými, bratom všetkých.

Jeho rozhodnutie objať chudobu tiež viedlo k vytvoreniu vízie ekonómie, ktorá je stále výsostne aktuálna. Vízia, ktorá môže dať nádej do našej budúcnosti a prinášať prospech nielen najchudobnejším z chudobných, ale celej našej ľudskej rodine. Vízia, ktorá je tiež nevyhnutná pre osud celej planéty, nášho spoločného domova, „našej sestry Matky Zeme“, vyjadrené slovami svätého Františka z jeho Spevu brata Slnka. (...)

Kvôli tomuto si želám stretnúť sa s vami v Assisi: aby sme spoločne, prostredníctvom vzájomnej „dohody“ podporili proces globálnej zmeny. Takej, na ktorej sa môžu podieľať nielen veriaci, ale všetci ľudia dobrej vôle, aj popri rozdieloch vierovyznania a národnosti, inšpirovaní ideálom bratstva, ktoré predovšetkým dbá o chudobných a vylúčených. Pozývam každého z vás pustiť sa do práce na tejto dohode, zaangažovať sa individuálne i kolektívne v spoločnom zušľachťovaní sna nového humanizmu, zodpovedajúceho očakávaniam človeka a Božiemu plánu.

Názov tohto podujatia – „Economy of Francesco“ – jasne odkazuje na svätca z Assisi a na Evanjelium, ktoré žil s plnou dôslednosťou, aj v rovine ekonomickej a sociálnej.  Svätý František nám ponúka ideál a v istom zmysle aj program. Pre mňa, ktorý som si vzal jeho meno, je stálym zdrojom inšpirácie. (...)“  

Plné znenie listu v angličtine.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -mh, jb-

11 mája 2019, 15:27