Hľadaj

Z-filmu-priamoAEM.jpg

Vo Vatikánskej filmotéke predstavili film Vojtaššák, dni barbarov

V priestoroch Vatikánskej filmotéky predstavili vo štvrtok 28. novembra taliansko-slovenský film „Vojtaššák, dni barbarov“ o životnom svedectve spišského biskupa, ktorého proces blahorečenia je už v rímskej fáze.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Hodinový dokumentárno-hraný film autorskej dvojice Alberto Di Giglio - Luigi Boneschi s originálnym titulom „I Giorni dei Barbari: Vojtaššák“ uviedol za účasti autorov a hercov kardinál Jozef Tomko. Emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov je vo filme hlavným rozprávačom, ktorý v taliančine sprevádza diváka spolu so vstupmi viacerých historikov.

Okrem slovenského kardinála a dvojice filmárov na prezentácii vystúpili prefekt vatikánskeho Dikastéria pre komunikáciu dr. Paolo Ruffini, riaditeľ Nadácie Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. P. Federico Lombardi SJ a taliansky filmový kritik Federico Pontiggia z časopisu Rivista del Cinematografo.

Film bohatý na historickú dokumentáciu a archívne zábery ilustrujúce 

atmosféru doby zachytáva aj výpovede žijúcich svedkov, lekára a rehoľnej sestry uzdravenej po modlitbe na príhovor Božieho služobníka. Spolu s autormi boli na prezentácii i účinkujúci a komparzisti z Vojtaššákovho rodiska Zákamenné, kde sa narodil v roku 1877. Spišský biskup Ján po prepustení z dlhoročného väzenia zomrel v Senohraboch neďaleko Prahy v roku 1965.

Taliansky filmový žurnalista Luca Caruso ako moderátor prezentácie predstavil v sále Vatikánskej filmotéky aj prítomných amatérskych hercov a rodákov zo Slovenska. Trpiteľskú osobnosť biskupa Jána stvárnil člen ochotníckej divadelnej skupiny zo Zákamenného Milan Kasan, vyšetrovateľa si zahral zákamenský farár Cyril Hamrák. 

Kauza blahorečenia Božieho služobníka Jána Vojtaššáka, ktorá sa po 16-ročnom období pozastavenia len nedávno dostala z diecéznej úrovne do rímskej fázy, sa sústreďuje na dokázanie mučeníctva.

Rozhovor s postulátorom ICDr. Petrom Jurčagom

Ako vysvetlil diecézny postulátor procesu ICDr. Peter Jurčaga, v kauzách tohto typu sa úradne nevyžaduje zázrak. Zdokumentované milosti získané veriacimi na základe súkromných modlitieb na príhovor kandidáta blahorečenia však Cirkev úradne posúdi a prípadný zázrak môže napomôcť urýchleniu procesu. Túžbou postulátora je, aby sa podarilo dotiahnuť do konca hlavný spis rímskej fázy procesu, tzv. „Positio“ do roku 2021, keď uplynie storočnica vysviacky trojice slovenských biskupov vrátane Božieho služobníka Jána Vojtaššáka.

Ukážka z filmu Vojtaššák , dni barbarov

Kardinál Jozef Tomko vo filme spomína aj okolnosti iniciovania procesu blahorečenia po silnom podnete od sv. Jána Pavla II. Niekdajšiemu biskupovi susednej krakovskej arcidiecézy bola osobnosť trpiteľského biskupa Vojtaššáka dobre známa. Ako pápež preto iniciatívne povzbudil Cirkev na Slovensku, aby sa menovite jemu, ako i ďalším osobnostiam, ktoré boli obeťami nespravodlivých súdnych procesov v dobe totality, dostalo cirkevného preskúmania ich svätosti a mohli byť oficiálne postavení za vzory.

Rozhovor s kard. Jozefom Tomkom

Pre Vatikánsky rozhlas sa so svedectvami podelili aj členovia Divadelného súboru Jána Vojtaššáka zo Zákamenného. Milan Kasan v hraných častiach dokumentárneho filmu zosobnil postavu biskupa Jána.

Rozhovor s Milanom Kasanom z Divadelného súboru J. Vojtaššáka

Pani Viktória Sekerášová je členkou divadelného súboru a zároveň sa stará o Pamätnú izbu biskupa Jána Vojtaššáka. Rodáci ju zriadili len čo im to umožnil návrat politickej slobody v novembri 1989.

Rozhovor s Viktóriou Sekerášovou, ktorá sa stará o Pamätnú izbu biskupa Jána

Duchovný správca farnosti Zákamenné o. Cyril Hamrák a pani Viktória Sekerášová vystúpili aj na samotnej prezentácii filmu vo Vatikánskej filmotéke s krátkymi svedectvami a pozdravili prítomných v mene farnosti a obyvateľov obce Zákamenné.

 

28 novembra 2019, 17:42