Hľadaj

Vatican News

Patriarcha Bartolomej: Pápežov dar relikvií sv. Petra jej dôležitý krok k jednote

Ekumenický patriarcha Bartolomej I. potvrdil význam, aký predstavuje pre vzájomné ekumenické vzťahy dar pápeža Františka v podobe relikviára s čiastočkami kostí sv. apoštola Petra. V rozhovore s Andreom Torniellim pre Vatican News patriarcha hovorí o prvom prekvapení i o významnosti toho prejavu bratskej lásky katolíkov a pravoslávnych.

V rozhovore publikovanom v sobotu 14. septembra patriarcha Bartolomej reaguje aj na list od Svätého Otca, v ktorom mu objasnil svoj zámer pri darovaní relikvií prvého Rímskeho biskupa, ktoré mu do Konštantínopolu zaslal pri príležitosti hlavného rímskeho sviatku 29. júna tohto roku na znak bratstva.

Pápež v liste uvádza, že si prial, aby niekoľko fragmentov telesných pozostatkov sv. Petra mohlo spočívať pri relikviách jeho rodného brata, svätého apoštola Andreja, ktorý je patrónom Konštantínopolskej cirkvi.

Partiarcha Bartolomej považuje dar relikvií sv. Petra za významný krok k jednote. Jeho rozhovor s Andreom Torniellim, edičným riaditeľom vatikánskych médií, sa začína otázkou: „Vaša Svätosť, aká bola Vaša prvá reakcia, keď ste dostali od pápeža Františka dar relikviára obsahujúci deväť čiastočiek kostí apoštola Petra?“ Patriarcha Bartolomej odpovedá:

„Musíme priznať, že na začiatku sme boli veľmi prekvapení, 

keď sme sa dozvedeli, že Jeho Svätosť, náš brat pápež František, nám dáva taký poklad. Toto gesto prekvapilo mnohých. Ani delegácia ekumenického patriarchátu, ktorá bola v Ríme kvôli oslave patróna našej sesterskej cirkvi, to nečakala. Zvyčajne je tento typ udalostí predmetom protokolárnych diskusií. Tentoraz to tak nebolo. Úprimne si vážime tento dar, ktorý je prejavom spontánnosti, znakom skutočnej bratskej lásky, ktorá dnes spája katolíkov a pravoslávnych.“

Patriarcha Bartolomej v rozhovore ďalej vysvetľuje trojnásobný význam prijatého daru: požehnanie vzťahujúce sa na svätosť apoštola Petra, puto sesterských cirkví Ríma a Konštantínopolu viažuce sa ich patrónov sv. Petra a sv. Andreja, ktorí boli rodnými bratmi, a do tretice zásadne dôležitý krok na ceste ekumenizmu:

„Tento dar nášho brata pápeža Františka je novým míľnikom na ceste zbližovania, zásadne dôležitý krok v dialógu lásky začatom pred vyše päťdesiatimi rokmi našimi predchodcami. Dialógu, ktorý sa dnes dostáva pod požehnanie sv. Petra.“

Dar relikviára je zo strany pápeža Františka odpoveďou na dar ikony, ktorá zobrazuje svätých bratov vo vzájomnom objatí. Pápež sv. Pavol VI. ju dostal do daru od vtedajšieho patriarchu Athenagora pri ich historickom prvom vzájomnom stretnutí v Jeruzaleme.

Rozhovor uzatvárajú otázky o spoločnom vnímaní významu ochrany životného prostredia, ktoré spája pápeža Františka s patriarchom Bartolomejom, a to konkrétne aj ustarostenosť o pralesy Amazónie, ničené vypaľovaním. Patriarcha jasnými slovami vysvetľuje, že dôvody k tejto angažovanosti sú „ekologické, ale aj teologické“.

Problém poškodzovania prírody je podľa jeho slov problémom hriechu, „a preto odpoveď naň musí byť aj duchovná“. Medzi konkrétnymi spoločnými postupmi v tomto smere uvádza 1. september ako deň modlitby za ochranu stvorenstva.

Modlitba je však len prvý krok, dodáva konštantínopolský patriarcha Bartolomej. Ide tu totiž o celkové obrátenie – konverziu, a „kresťanská tradícia má prostriedky na uskutočňovanie nášho spôsobu života: kult, askézu, pôst a skutky dobročinnosti“.  

Celý rozhovor v angličtine

-jb-

14 septembra 2019, 19:46