Hľadaj

Vatican News
Mučeníci Druhej svetovej vojny Mučeníci Druhej svetovej vojny 

Nemeckí a poľskí biskupi pri 80. výročí začatia vojny: Spoločná pamäť

Poľskí a nemeckí biskupi podpísali k 1. septembru 2019 pri príležitosti 80. výročia vypuknutia Druhej svetovej vojny dokument s názvom „Spoločná pamäť je zdrojom inšpirácie pre spoločnú prítomnosť a budúcnosť“.

Spoločný dokument pripomína „šesť miliónov Poliakov, z toho tri milióny židovského pôvodu, ktorí sa stali obeťami nacistického zločineckého systému“. „Milióny Poliakov a neskôr Nemcov museli opustiť svoje domovy a hľadať novú vlasť“, píšu biskupi a vyzývajú k prekonaniu utrpenia a bolestných spomienok prostredníctvom úprimnej účasti na procese zmierenia medzi oboma národmi.

Signatármi dokumentu s názvom „Spoločná pamäť je zdrojom inšpirácie 

pre spoločnú prítomnosť a budúcnosť“ sú predsedovia biskupských konferencií kardinál Reinhard Marx a arcibiskup Stanisław Gądecki, ako aj dvaja biskupi v čele Kontaktnej skupiny poľského a nemeckého episkopátu Ludwig Schick a Jan Kopiec.

Čerpáme z odvahy poľských biskupov, ktorí v roku 1965 vyzvali Nemecko a Poľsko, aby s odhodlaním hľadali pravdu a nasledovali cesty zmierenia. Ich posolstvo, známe najmä zo slov „odpúšťame a prosíme o odpustenie“, otvorilo novú kapitolu vo vzťahoch medzi našimi národmi, zatiaľ čo nemeckí biskupi s vďačnosťou prijali natiahnutú ruku. Dnes vyjadrujeme všetkým, ktorí začali tento úprimný dialóg našu najhlbšiu úctu“ – píše sa v dokumente biskupov, ktorý poľská konferencia biskupov uverejnila na svojej stránke v anglickom a nemeckom jazyku.

Biskupi ďalej pripomínajú, že posilnenie jednoty Európy 

je na nás všetkých, napriek historickým rozdielom jednotlivých národov a štátov, avšak založených na kresťanských základoch: „Vyzývame všetkých, aby z kolektívnej pamäte minulosti, zaťaženej násilím a nespravodlivosťou, ale aj z pamäte povzbudivých svedectiev ľudskosti, čerpali inšpiráciu pre ďalšie spoločné činy za pokoj a jednotu“.

Biskupi zverujú Bohu národy a Európu, ako aj celý svet, pozývajú k modlitbe za pokoj vo svete počas všetkých omší slávených 1. septembra. Prosia veriacich, aby vo svojich osobných modlitbách prosili za zastavenie všetkých konfliktov a vojen, teroristických útokov a násilia. Spoločnú výzvu pri 80. výročí vypuknutia Druhej svetovej vojny uzatvárajú poľskí a nemeckí biskupi prosbou o pomoc zhora:

„Nech nás Panna Mária, Kráľovná pokoja, podporuje v našich modlitbách a prosbách príhovorom u svojho Syna Ježiša Krista.“

-mh-

01 septembra 2019, 10:32