Hľadaj

Vatican News

Cirkvi Poľska a Ukrajiny chcú sv. Jána Pavla II. za patróna zmierenia národov

Túžbu po zblížení a uzdravení vzájomných rán z minulosti medzi Poliakmi a Ukrajincami vyjadrili vysokí cirkevní predstavitelia oboch krajín. Mariánske pútnické miesto na Jasnej Góre v Čenstochovej bolo v utorok 27. augusta svedkom podpisu spoločného dokumentu s názvom „V láske a v pravde“.

Predseda Konferencie biskupov Poľska Mons. Stanislav Gądecki a hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi vladyka Svjatoslav Ševčuk vyhlasujú, že „sú si vedomí ťažkých momentov v dejinách vzájomných vzťahov medzi poľským a ukrajinským národom,“ ako aj vo vzťahoch medzi oboma cirkvami, no potvrdzujú vôľu „hľadieť na minulosť v evanjeliovom duchu, čiže v pravde, v láske a v odpustení, bez ktorých niet dialógu.“

V dokumente sa poukazuje na príspevok k zmiereniu medzi Poliakmi a Ukrajincami  zo strany takých osobností Cirkvi, ako sú pápež sv. Ján Pavol II. či kardináli Glemp, Ljubačivskij a Huzar. Vyjadrené je v ňom aj prianie, aby Svätá stolica dala súhlas k vyhláseniu sv. Jána Pavla II. za patróna vzájomného zmierenia.

Ako informovala agentúra SIR, dokument bol podpísaný v závere dvojdňového stretnutia Stálej rady Konferencie biskupov Poľska a Rady diecéznych biskupov Poľska, ktorého hosťom bol Mons. Ševčuk.

Spoločná deklarácia túžby po zmierení je významná aj v súvislosti s nadchádzajúcim 80. výročím začiatku Druhej svetovej vojny 1. septembra. Následkom vojny boli hranice Poľska posunuté smerom na západ, takže územia považované do roku 1939 za poľské sú dnes súčasťou Ukrajiny. A práve na týchto územiach boli v dobe vojny spáchané zločiny, ktoré stále zanechávajú veľmi bolestivú stopu v pamäti oboch národov.

V Poľsku v súčasnosti žije okolo 1,3 milióna ukrajinských občanov, ktorí prišli poväčšine za prácou, pripomína agentúra SIR.

-jb-

28 augusta 2019, 18:57