Hľadaj

Vatican News

V závere Mladifestu v Medžugorí vystúpil s katechézou Mons. Fisichella

Večernou adoráciou v pondelok 5. augusta a dnešným ranným výstupom na vrch Križevac sa uzavrel Festival mladých v Medžugorí. Záverečnú svätú omšu 30. ročníka Mladifestu, na ktorom sa zúčastnilo 50 tisíc mladých ľudí a 400 kňazov, celebroval na sviatok Panny Márie Snežnej v pútnickom areáli Mons. Rino Fisichella.

Taliansky teológ Mons. Fisichella je predsedom Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie, ktorej Svätý Otec František pred nedávnom zveril osobitnú starostlivosť o veľké pútnické svätyne sveta, ktoré sú privilegovanými miestami evanjelizácie. Arcibiskup Fisichella sa v závere festivalu prihovoril mladým v rozsiahlej katechéze s názvom „Mladí sú novými evanjelizátormi“.

Ako kľúčový biblický text si Mons. Fisichella zvolil príbeh zo Skutkov apoštolov o Filipovom ohlasovaní cestujúcemu Etiópčanovi. Podrobne ho rozobral ako vzor dialogickej úlohy evanjelizátora. Cez otázky zaznievajúce v príbehu, ktoré  ukazujú túžbu človeka po pravde viery, prešiel v katechéze k existenciálnym otáznikom, ktoré sa rovnako týkajú dnešnej generácie i tých budúcich:

Kto je človek? Odkiaľ pochádzam a kam idem? 

Prečo musím trpieť a zomrieť? Má či nemá zmysel ľudský život a má človek svoj cieľ? - Na tieto otázky Mons. Fisichella ponúkol orientáciu najprv cez reflexiu francúzskych mysliteľov Maurice Blondela, Blaise Pascala a Gabriela Marcela. Potom pozval každého z poslucháčov k osobnému kontaktu s Božím tajomstvom, ako ho vyjadril sv. Pavol: „Tento život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa“ (Gal, 2,20).

Mons. Fisichella svojich poslucháčov napokon previedol exegézou mystiky starozákonnej Piesne piesní skoncentrovanej v slovách „Láska je mocná ako smrť“. Katechézu zavŕšil vyznaním viery Cirkvi vo večný život, prítomnej vo zvolaní Apoštola národov: „Kto nás odlúči od Kristovej lásky?“ (porov. Rim 8,35-39).

-jb-

06 augusta 2019, 11:39